Forsikringsselskaber kræver arbejdsmiljøafgiften fjernet

Læs mere
Fold sammen
Et landets største forsikringsselskaber sender nu en direkte opfordring til den nye regering. Arbejdsmiljøafgiften bør

afskaffes hurtigst muligt. Den er særdeles vanskelig at opkræve og virker ikke efter hensigten.


Det er Topdanmark,

der bestemt ikke synes godt om den nye afgift, som blev indført ved starten af år 2001.


En del af afgiften skal

opkræves af forsikringsselskaberne og formålet med den er at få virksomhederne til at forbedre deres arbejdsmiljø,

så antallet af ulykker kan begrænses.


Arbejdsmiljøafgiften er en del af den tidligere arbejdsminister Ove

Hygums såkaldte incitamentspakke.


Virksomhederne kan nemlig få afgifterne tilbage ien, hvis de laver et arbejdsmiljøcertifikat.


Men

vicedirektør i Topdanmark Kim Bruhn-Petersen tror ikke på, at afgiften virker efter hensigten.


- Vi tror reelt ikke

på, at afgiften har haft nogen virkning. I vores verden er der ingen, der ønsker at lave arbejdsulykker. Alle forsøger

at undgå dem, men det er klart, at vi må erkende, at nogle brancher er farligere end andre, siger Kim Bruhn-Petersen.


Svær

øvelse

Afgiften skal gerne give 400 mio. kr. i statskassen, hvoraf de private forsikringselskaber skal være med til at

opkræve 280 mio. kr. sammen med amter, kommuner og ministerierne.


Det skal ske ved at forsikringsselskaber lægger

en vis pct. oveni i præmierne på arbejdsskadeforsikringerne. Størrelsen af den ekstra præmie skal afhænge

af, hvor mange skader der har været.


Derimod skal den ikke regnes ud efter antallet ansatte, og det er en uhyre kompliceret

sag for selskaberne at gøre det op, hvor meget ekstra kunderne skal betale. Kim Bruhn-Petersen tør slet ikke tænke

på, hvor mange timer selskabet har brugt på den øvelse.

Usikker stigning

Problemet er, at det ofte tager flere

år inden sager om arbejdsulykker er afgjort, men afgiften for sidste år er allerede opkrævet og skal være indbetalt

i løbet af januar.


Forsikringsselskaberne er derfor nødt til at sætte et cirkatal på den ekstra udgift,

som virksomhederne skal betale.


Hos Topdanmark er det endt med 10 pct. oveni i præmien for virksomheder med under 50 ansatte.

Landmændene og de større virksomheder bliver sat lidt højere.


Men Kim Bruhn-Petersen understreger, at selskabet

langt fra er sikker på, at en ekstrapræmie på 10 pct. er det korrekte beløb, som Topdanmark skal opkræve.


-

Vi ved ikke, om det rammer, men vi håber det. Men det kan sagtens være, at vi kommer til at regulere det lidt hen over

året, siger Kim Bruhn-Petersen.


Både Håndværksrådet, Byggeriets Arbejdsgivere og Dansk Arbejdsgiverforening

har også protesteret kraftigt mod den nye afgift.


De har svært ved at se, at den giver virksomhederne nogen incitamenter

til at forbedre arbejdsmiljøet og organisationerne har kaldt den en ren skat på arbejde. De bliver således bakket

op af forsikringsbranchen og en smule mogenluft synes der at være.

Afgift måske vækIfølge ErhvervsBladets

oplysninger vil den nye regering sandsynligvis afskaffe afgiften, men først med virkning fra 1. januar år 2003.


I

forsikringsselskabernes brancheforening, Forsikring og Pension, forstår man godt medlemmernes vrede over at skulle opkræve

afgiften.


- Det virker meget bagvendt, at vores selskaber er blevet pålagt at opkræve afgiften. Hvis de regner forkert,

kan de risikere selv at skulle betale den. Og vores medlemmer har bestemt ikke lyst til at være skatteopbjekt for en afgift,

som andre skal betale, siger kontorchef i Forsikring og Pension, Steen Kristiansson.