Forretninger udnytter undersøgelsesgebyr

Gebyr. Forbrugerstyrelsen har modtaget et stigende antal henvendelser fra forbrugere, der føler sig bondefanget til at betale høje gebyrer for at få undersøgt defekte produkter.

Mange forbrugere føler sig narret til at betale høje gebyrer for at forretningerne skal undersøge produkter, der ikke virker. Den problemstilling kan mærkes Forbrugerstyrelsens Hotline, der har modtaget et stigende antal henvendelser.

Det er særligt i forbindelse med elektroniske produkter med en defekt, at forbrugere føler sig uretfærdigt behandlet. Forbrugerne afleverer produktet hos forretningen, der sender det videre til undersøgelse hos producenten. Hvis producenten vurderer, at produktet ikke kan laves, bliver det sendt tilbage til forbrugerne, der desuden modtager et undersøgelsesgebyr.

- I øjeblikket oplever vi en stigning i antallet af den type henvendelser, hvor kunderne hævder, at forretningen har glemt eller undladt at fortælle, hvad det koster at få undersøgt en ting, der er gået i stykker. Det sætter kunden i en klemme, når de kommer tilbage, fordi forretningen nægter at udlevere varen, før de har fået betaling for undersøgelsen., fortæller Marie Hummeluhr, der er forbrugerrådgiver i Forbrugerstyrelsen.

En flækket skærmForbrugerklagenævnet har for nylig afgjort en sag, hvor en klager fik medhold i, at en forretning ikke måtte forlange et gebyr på 1366 kroner for at undersøge en bærbar computer, hvor skærmen var flækket.

Sagen drejer sig om en 15 måneder gammel notebook, hvor ejeren konstaterede, at skærmen var flækket. Han mente, at det var sket på grund af en produktionsfejl og gik derfor til forretningen for at bede dem om at reparere fejlen.

Forretningen sendte computeren til undersøgelse og konstaterede, at skærmen ganske rigtigt var flækket, men at forretningen ikke kunne se, det var på grund af en fejl ved computeren. De mente derfor, at det var klageren, der havde ansvaret for, at skærmen var flækket, og forlangte 1366 kroner for undersøgelsen af computeren.

Det skal oplysesKlageren var ved købet blevet oplyst om undersøgelsesgebyret i form af en kvittering.

Nævnet fandt dog ikke, at den 15 måneder gamle kvittering var udtrykkelig oplysning om undersøgelsesgebyret, og klageren blev derfor fritaget for at betale de 1366 kroner for undersøgelse af Notebooken.

Forretningen må kun kræve et undersøgelsesgebyr, hvis det på forhånd er aftalt, og det er butikkens ansvar at gøre det helt klart for forbrugerne, hvad det koster. Det er altså ikke nok at skrive det med småt nederst på den kvittering.

Forbrugerstyrelsen har indledt et samarbejde med Dansk Erhverv i bestræbelserne på at oplyse forretningerne om reglerne.