Formuerne vokser også

Både formuer og muligheden for at forbruge mere er på vej op. Husejernes formue vil efter alt at dømme stige med 150 mia. kroner - på ét år.

Over 34.000 kroner ekstra til forbrug i år - det er facit, hvis man har en husstandsindkomst på én million kroner. Mere almindelige familier med indtægter omkring de 700.000 kroner må »nøjes« med en fremgang på tæt ved 27.000 kroner.

Denne sum skrumper dog ind til 24.600 kroner, hvis familien har lån med fast rente. Men det er til gengæld efter, at skat, boligudgift, ejendomsskatter og børnepasning er betalt.

Sune Worm Mortensen, cheføkonom i Realkredit Danmark, venter ligesom Jens Christian Nielsen fra BRFkredit, at denne massive økonomiske fremgang trækker prisen på ejerboliger endnu mere op, end det før er forudsagt. Det vil forgylde alle med ejerbolig.

»Stiger boligpriserne fem procent og aktierne ti procent i år, får boligejerne i år øget deres formue med 150 milliarder kroner. Den samlede opsparing - hvor al gæld er trukket fra - vil dermed for første gang nogensinde passere 2.000 milliarder kroner,« siger Jens Christian Nielsen.

Øger hver danske familie forbruget med 5.000 kroner, vil det skabe 25.000 job og øge bruttonationalproduktet med over 13 milliarder kroner.