Forløbet af Midtbank-sagen

Sommer/efterår 2000:

Svenska Handelsbanken henvender sig til Midtbank for at spørge, om banken er interesseret i en fusion. Midtbank takker nej, fordi de ikke finder, at prisen er høj nok.

Sommer/efterår 2000:

Midtbanks bestyrelsesformand Ib Schmidt Hansen opkøber aktier i banken til pensionsopsparing. Banken opkøber egne aktier fra Realkredit Danmark (ejet af Danske Bank), der henvender sig for at sælge aktierne.

Februar 2001:

Kontakten mellem Svenska Handelsbanken og Midtbank bliver mere intens. Alligevel køber Midtbank 104.288 aktier fra RD, der igen henvender sig for at sælge aktier. To måneder efter denne handel fusionerer Midtbank med Svenska Handelsbanken, og Danske Bank går glip af en kursgevinst på ca. 54 millioner kroner.

April 2003:

Den tidligere topledelse i Midtbank - Steen Hove, Bjarne Degn, Ib Schmidt Hansen og Eskild Thygesen - bliver idømt betingede fængselsstraffe for handelen i februar 2001. Derimod bliver topledelsen frifundet for aktiehandelen i efteråret 2000, ligesom Ib Schmidt Hansen bliver frikendt for sin personlige aktiehandel.

April 2004:

Samtlige tiltalte frifindes ved Vestre Landsret. Landsretten finder, at de tiltalte var i besiddelse af insiderviden, da aktierne blev købt i februar 2001. Imidlertid finder et flertal af dommerne, at denne viden ikke blev misbrugt.

December 2004:

Midtbank-sagen er så principiel, at den bliver anket videre til Højesteret. Et enigt dommerpanel frifinder 22. december de fire tiltalte. Ligesom flertallet i Vestre Landsret finder Højesteret, at der »uanset Midtbanks interne viden ikke forelå et uhæderligt forhold.«