Forkert konklusion

Rigsrevisionen leverer en "sønderlemmende kritik" af Danmarks Eksportråd (DE), som "ikke har styr på

pengestrømmene" kan man læse i ErhvervsBladet (10/3). Dét lyder jo foruroligende, men heldigvis for de skatteydere,

der betaler regningen for DE, er referatet af Rigsrevisionens beretning om DE misvisende. I beretningens resumé kan man læse,

at det er "Rigsrevisionens vurdering, at der generelt leveres en kompetent bistand til virksomhederne, og dette bekræftes

af en høj kundetilfredshed." Man kan også læse, at "Rigsrevisionen finder, at Danmarks Eksportråd

har opnået en meget tilfredsstillende produktivitetsudvikling", som i tal opgøres til hele 195 pct. fra 1997 til

2002.Hvordan det kan få ErhvervsBladet til at skrive en artikel med overskriften "Rigsrevisionen hudfletter Danmarks

Eksportråd" får stå hen i det uvisse. Vist er der kritiske bemærkninger og forslag til forbedringer, men

slet ikke i et omfang, der kan sammenfattes til hudfletning eller "hån", som det ligefrem er blevet til i forsidehenvisningen.

Håndværksrådets erfaring er, at DE siden etableringen i 2000 har gennemgået en markant positiv udvikling

og i dag er en værdifuld partner for danske virksomheder i deres internationalisering. Ikke mindst for de små og mellemstore

virksomheder (SMV) er det ofte afgørende, at der findes en relevant og velfungerende eksportfremme organisation, som kan understøtte

virksomhederne i de første svære skridt ud på de internationale markeder. Eksportfremme er hjælp-til-selvhjælp:

det koster nogle skattekroner i første omgang, men pengene kommer så rigeligt tilbage i anden omgang i form af øgede

skatteindtægter i Danmark, som følger af det mersalg, den nye eksport afstedkommer. Hvis det skal være en rigtig god

forretning for det danske samfund, så kræver det, at eksportfremme arbejdet også fører til øget eksport.

I Håndværksrådet er vi ikke i tvivl om, at det er tilfældet, vi har igennem årene set masser af eksempler herpå.

Og effekterne af DEs arbejde er grundigt undersøgt.Svar: Når Rigsrevisionen fortæller, at Danmarks

Eksportråd har en vilkårlig forskelsbehandling af kunderne, arbejder for en pris, der er lavere end omkostningerne, at

en væsentlig del af arbejdet ingen relevans har, at der er et potentiale for forbedringer på 45 pct., og at rådet

ikke har tilpasset ressourceforbruget til den reelle efterspørgsel, så er efter redaktionens vurdering tale om alvorlig

kritik. Red.