Forgyldte cigaretter

Baggrund I offentligheden er Skandinavisk Tobakskompagni temmelig anonym. Men selskabet med de kontroversielle og sundhedsfarlige cigaretter har i årevis tjent rigtig godt. Sidste års overskud var 2,9 mia. kr.

Læs mere
Fold sammen
Skandinavisk Tobakskompagni (ST) er en kontroversiel virksomhed.

Men trods massive antiryge-kampagner og advarsler mod de sundshedsskadelige virkninger ved rygning spinder ST med sine godt 8.000 medarbejdere guld på røgen.

Selskabet havde for fem år siden et overskud før skat på 1,9 mia. kr.. I regnskabsåret 2002-03 var tallet steget til 2,3 mia. kr. Årligt sælges 30 mia. cigaretter og 1,3 mia. cigarer, og omsætningen har i mange år været stejlt stigende, bortset fra at den fladede lidt ud sidste år.

Når afgifterne var fratrukket, blev der sidste år omsat for 21 mia. kr. mod 12,6 mia. kr. fem år tilbage. Ganske pænt efter al den modgang, virksomheden har haft.

Den i offentligheden temmeligt anonyme koncern med de velkendte Prince-cigaretter er en pengemaskine. Skandinavisk Tobakskompagni nøjes ganske vist i sine årsregnskaber med at sige, at resultaterne er »tilfredsstillende«.

Omsat til godt dansk: »Glimrende«

»I de 28 år, jeg har været her, har vi hvert eneste år haft større indtjening end året før. Men for første gang venter vi i indeværende år en lavere indtjening,« siger adm. direktør Jørgen Tandrup.

Af den samlede koncernindtjening tegner cigaretterne sig for de to tredjedele. På det produktområde har der i det seneste halve år været en lidt mindre indtjening end tilsvarende periode sidste år.

Lavere valutakurser på en række eksportmarkeder samt introduktion af lavprisprodukter var de væsentligste årsager til, at halvårsoverskuddet før skat var 40 mio. mindre.

Spillereglerne
Kritikerne af tobaksbranchen er ofte ude med riven og betegner produktion og markedsføring af »giften« tobak som uetisk og uforsvarlig.

Men helbredsrisikoen ved at ryge kender Skandinavisk Tobakskompagni i detaljer. I 50 år har befolkningen igen og igen via kampagner og medierne fået at vide, at der er skadelige virkninger ved rygning. Det er videnskabelig påvist, som Skandinavisk Tobakskompagni i åben selverkendelse skrev i sin seneste årsberetning.

Topchefen Jørgen Tandrup, en af Danmarks absolutte erhvervsspidser og næstformand for Dansk Industri, tør godt stå ved STs etiske politik og syn på rygning.

Under overskriften »STs syn på rygning« skriver han, den øvrige direktion og bestyrelsen hvert år på bagsiden af årsberetningen, at tobaksrygning er forbundet med risiko for en række sygdomme. På Skandinavisk Tobakskompagnis produkter er der tydelige advarsler om risikoen ved rygning. At rygning kan dræbe, fremgår af mærkaterne på cigaretpakker. Det har sundhedsmyndighederne påbudt.

»Det pynter ikke på pakkerne. Men det er spillereglerne. Vi skal markedsføre vores produkter med udgangspunkt i, at tobak er et kontroversielt produkt, fordi der er en helbredsrisiko ved at ryge. Overalt på vore markeder gør vi opmærksom på, at vi kun markedsfører til voksne mennesker. Derefter er beslutningen op til det enkelte voksne menneske. Men når de så har truffet den beslutning, skal de helst ryge vores mærke,« siger Jørgen Tandrup.

Unge bør slet ikke ryge, mener Skandinavisk Tobakskompagnis topchef gennem 10 år.

Vækst i Østeuropa
Indtil jerntæppet mellem Øst- og Vesteuropa blev fjernet, var Skandinavisk Tobakskompagni først og fremmest en dansk virksomhed med licensproduktion i Norge og Sverige. Når koncernen har kunnet øget sin vækst ganske voldsomt, er det ikke sket gennem rekruttering af nye rygere på de gamle markeder i Norden, men på nye markeder. Det danske tobakskompagni var tidligt ude, da kommuniststyrerne i øst brød sammen. Koncernen investerede i gamle statsejede østeuropæiske cigaretfabrikker, der er blevet privatiseret. ST har gennem de seneste godt 10 år øget aktiviteterne på markeder udenfor Danmark gennem opkøb og etablering af en række virksomheder rundt om i Europa.

Af de godt 8.000 medarbejdere er de ca. 3.500 ansat i Danmark. Før indrykningen i Østeuropa havde ST omkring 3.000 ansatte. Væksten i STs salg i Polen og i de baltiske lande har været stor. Og mens Skandinavisk Tobakskompagni oplever stagnation i cigaretsalget i Norden, er der god vækst i Østeuropa. Dertil kommer, at salget af cigarer til Frankrig, England, Canada og Skandinavien går godt. I Polen går »Rocket« ligeledes fint. På cigarer er Skandinavisk Tobakskompagni verdens største aktør uden for USA. Og de små cigarillos-cigarer »Café Creme« er i dag verdens største og afsættes i mere end 100 lande.

Vi bliver i tobakken
Det stigende cigaretsalg af cigaretter til meget lave priser i Østeuropa kan lige opveje stagnation på salg af forholdsvist dyrere cigaretter i Vesteuropa. Derfor håber Jørgen Tandrup at få mere gang i omsætningen, når de nye østeuropæiske lande bliver medlemmer af EU 1. maj i år.

»Polen gav overskud sidste år, men kun lige. Indtjeningen har svinget fra pæne trecifrede millionoverskud til røde nuller. Sidste år var et sort nul,« siger han.

Det ligger fast, at koncernens vækst skal være international - herunder fra Østeuropa. ST har således en fabrik i Baltikums største by, Riga i Letland.

»Før vi købte fabrikken i Letland i begyndelsen af 1990erne, solgte vi cirka 12 mia. cigaretter. Nu sælger vi 30 mia., så væksten har været ganske betragtelig,« siger Jørgen Tandrup.

Siden fulgte opkøb af norske Tiedemanns Tobaksfabrik og en fabrik i Polen samt salgsorganisationer i Sverige, Estland, Letland og Lithauen etableret.

På cigaretterne har Skandinavisk Tobakskompagni en markedsandel på 95 procent i Danmark, 75 procent i Norge, 30 procent i Sverige og 15 procent i Polen. En kraftig priskrig i Polen koster rigtig mange penge. I Polen koster firmaets billigste mærke fem kr. pakken.

»Indtil der i løbet af nogle år bliver ryddet op i branchen, vil priskrigen fortsætte. Polen har 20 til 30 procents overkapacitet af tobaksfabrikker. Derfor skal vi konkurrere dem ud, der ligger og ødelægger markedet,« fastslår Jørgen Tandrup.

Polen er det fjerdestørste cigaretmarked i Europa efter Frankrig, Tyskland og Italien.

»Da vi købte fabrikken i Polen, havde vi en markedsandel på 2,7 procent. Den er i dag 15 procent. Vi har en stærk salgssorganisation og en effektiv fabrik. Vi har et forspring over for de konkurrenter, der prøver at komme ind nu. Vi var med fra starten,« siger direktøren.

Jørgen Tandrup noterer, at Skandinavisk Tobakskompagni er blevet en international virksomhed, der er stor på cigaretter i landene omkring Østersøen og er stor på cigarerer og pibetobak i hele verden. Han har indset, at koncernen aldrig kan blive etisk korrekt med de produkter, den laver. Ikke desto mindre bestræber han sig på, at virksomheden konstant arbejder på et højt forretningsetisk niveau.

»Vi ved, at tobak er et kontroversielt produkt. Vi har i flere hundrede år været tobaksproducenter. Vi vil klart holde os inden for de spilleregler, de offentlige myndigheder udstikker. Men tobak er et legalt produkt, og det er vores forretningsområde,« siger adm. dir. Jørgen Tandrup.