Forenkling af skattelove vil give mere rådgivning

Kompliceret: Skattelovgivningen er i dag så kompliceret, at det er svært for revisorer at give et godt råd. Forenklet skattelovgivning vil give et mere sikkert grundlag at rådgive på - og dermed øge mængden af gode råd.

Læs mere
Fold sammen
Revisorerne erkender nu, at der ikke bliver givet så mange gode skatteråd, som der er behov for.

»Der er ingen tvivl om, at hvis vi fik en mere logisk sammenhængende skattelovgivning, så får vi også et mere sikkert grundlag at rådgive ud fra,« siger afdelingschef Henrik Friis fra Foreningen af Registrerede Revisorer.

Behovet for skatterådgivning er stort. Det er revisorerne ikke i øjeblikket i tvivl om. Men med et system, der hele tiden spytter nye love, cirkulærer, afgørelser og domme ud, er skatten på det nærmeste uoverskuelig for begge parter.

»Vi har lavet en analyse, der viser, at de administrative omkostninger ved skatteopkrævningen er 15 milliarder kr. årligt. Men hvis det skulle koste 25 milliarder kr., så ville vi ikke have noget imod det, blot vi så fik et gennemskueligt skattesystem,« tilføjer Henrik Friis.

Gennemskuelig

Et gennemskueligt skattesystem vil efter revisorernes opfattelse også medføre en øget efterspørgsel efter skatterådgivning, fordi såvel rådgiver som klient vil kunne gennemskue konsekvenserne af rådgivningen.

Som skattesystemet er i dag, beslaglægger alene opkrævningen af skatter en kapacitet, der svarer til 33.000 fuldtidsbeskæftigede. Og det til trods for, at selvangivelsen er blevet stærkt forenklet for de fleste lønmodtagere gennem de seneste år. Til gengæld er de komplicerede sager blevet tungere.

Men ud over ønsket om en mindre kompliceret skattelovgivning har de registrerede revisorer også forslag til administrative forbedringer, der kan sænke omkostningerne og mindske besværet.

Eksempelvis ser revisorerne gerne, at selvstændige får samme muligheder som lønmodtagere for at kunne rette via tast-selv service eller internettet i forskudsskemaer og selvangivelse. Hvis selvstændige erhvervsdrivende kunne ændre f.eks. overskud af virksomhed, opsparet overskud, kapitalafkast og rentekorrektion on-line, så ville der være store rationaliseringsgevinster at hente for selvstændige og skattemyndighederne.

En anden administrativ forbedring, som også vil medføre besparelser, er mulighed for selvstændige at kunne indberette og betale punktafgifter og grønne afgifter via internettet.

Det kan i dag lade sig gøre for moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.