Fordrejet billede

Faktisk bruger et meget stort antal små og mellemstore virksomheder Danmarks Eksportråd, og de er gennemgående tilfredse

med bistanden. Således løste Danmarks Eksportråd i 2001 5.700 betalingsopgaver for 3.400 små og mellemstore

virksomheder over hele landet. En kundetilfredshedsmåling har vist, at 9 ud af 10 kunder var tilfredse eller endog meget tilfredse

med Eksportrådets bistand.


Erhvervsbladets kritik er hovedsageligt baseret på en undersøgelse, som Dansk Industri

for nylig har gennemført blandt mindre og mellemstore virksomheder, hvori kun 8 pct. af de adspurgte virksomheder pegede på Eksportrådet,

som hjælp til at overvinde barrierer på eksportmarkederne.


Det er imidlertid vigtigt altid at huske at Danmarks Eksportråd

samt de danske repræsentationer i udlandet er to sider af samme organisation. Det er Danmarks ambassader, generalkonsulater,

og handelskontorer ude på markederne, virksomhederne ofte - og med rette -opfatter som de egentlige rådgivningsleverandører.

Vil man undersøge anvendelsesgraden og få et retvisende svar, er det således nødvendigt også at spørge

efter udenrigsministeriet.


Til sammenligning gennemførte Danmarks Eksportråds i december 2001 en imageundersøgelse

blandt 300 eksportvirksomheder. Jeg skal her fremhæve aktuelle svar fra de små og mellemstore virksomheder (0-99 ansatte):


Ud

af de SMV''''''''ere, der søger eksportbistand,


- peger 88 pct. på Danmarks Eksportråd/Udenrigsministeriet som et

sted, de vil henvende sig ved eksportrelaterede problemstillinger


- 73 pct. har konkret fået eksportrådgivning via

Danmarks Eksportråd/Udenrigsministeriet.


Undersøgelsen viser således en meget aktiv brug af Danmarks Eksportråd/Udenrigstjenesten

blandt de små og mellemstore virksomheder.