Fordømmer narkomisbrug på Nordsøen

Sikkerheden på bore- og produktionsplatformene i Nordsøen er under lup. Et udvalg i Mærsk Olie & Gas arbejder netop nu på at gennemgå procedurerne. Dansk Metal vil undersøge udbredelsen af narko på platformene.

Det er tilsyneladende ikke udelukkende rust og lækager, der udgør en sikkerhedsrisiko på dele af de danske boreplatforme i Nordsøen. Også de ansattes livsstil ombord på platformene kan udgøre en fare for de ombordværende.

Det antyder de beslaglæggelser af hash og piller, som toldvæsenet fra tid til anden gør i Esbjerg Lufthavn.

Netop nu er et hurtigtarbejdende udvalg i Mærskhovedkvarteret på Esplanaden ved at revurdere sikkerhedspolitikken for Gormfeltet. Her advarer medarbejdere om at rust og tæring på den 21 år gamle platform er ved at gøre deres arbejdsplads til en tikkende bombe.

Dansk Metal vil ifølge afdelingsformand Tonny Nielsen fra Esbjerg drage toldvæsentets oplysninger om beslaglæggelser af hash og piller på platformsmedarbejdere ind i sikkerhedsdiskussionen.

Ifølge Erik Asmussen, funktionsleder i Toldcenter Vestjylland i Herning, beslaglægger tolderne fra tid til anden hash og piller på borebisserne, i forbindelse med helikoptertransporten til og fra platformene. Der er aldrig herion, kokain eller andre former for hårde stoffer på medarbejderne, siger tolderen.

Han oplyser, at toldernes smuglerigruppe samarbejder med Mærsk, lufthavnen og andre, som har med helikoptertransporterne at gøre.

Metalformanden Tonny Nielsen er stærkt overrasket over oplysningerne.

»Hvis det er sandt, at medarbejdere tager euforiserende stoffer med til platformene, er der tale om et alvorligt sikkerhedsproblem. Det er absurd, hvis nogen er påvirkede af stoffer under ophold på en platform. Sådan en opførsel er utilstedelig, for den sætter andres sikkerhed på spil,« siger han.

Tonny Nielsen vil nu tage sagen op med en kreds af medarbejdere, som er med til at drøfte sikkerheden med Mærsk Olie & Gas.

»Vi kræver, at hverdagen på platformen er så sikker og tryg som muligt. Hash eller andre euforiserende stoffer har intet at gøre på en platform,« siger han.

Lokalformanden ser frem til, at Mærsk Olie & Gas revurderer sikkerhedspolitikken for Gormfeltet, som ifølge medarbejderne er ramt af tæring af rør, som medfører farlige lækager.

Fyres hvis man fyrer

Medarbejderne peger på, at rustproblemerne giver risiko for eksplosioner som den, der i maj sidste år ramte Gormfeltet, og som var tæt på at koste to medarbejdere livet.

Efter ulykken lovede Mærsk Olie & Gas at gennemgå sikkerheden, herunder de tærede rør. Men selskabet har ind til nu kun nået ti procent af det lovede, hævder medarbejderne.

Det har nu ført til, at en række sikkerhedsrepræsentanter har valgt at forlade deres poster, fordi de ikke mener, at Mærsk Olie & Gas tager sikkerheden tilstrækkeligt seriøst.

Anders Würtzen, underdirektør i Mærsk Olie og Gas, betegner kritikken af sikkerheden, som »en situation, vi må håndtere«.

»Men der er ikke noget problem med sikkerheden. Der er ikke noget, der er mere gennemtjekket end det, vi har stående ude i Nordsøen. Vi er i dialog med de sikkerhedsrepræsentanter, der ikke vil genopstille, og med fagforeningerne. Men at der er et problem med sikkerheden, kan vi ikke anerkende. Det er to helt forskellige ting,« siger han.

Mærskdirektøren påpeger, at selv om en række sikkerhedsrepræsentanter har valgt at kvitte deres hverv, fungerer sikkerhedsorganisationen fortsat.

»Men det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, så vi håber da at finde en fornuftig løsning. Jeg har tillid til, at det kommer på rette spor igen,« siger han.

Tonny Nielsen fra Dansk Metal ser frem til at det hurtigtarbejdende udvalg senest i marts er færdig med gennemgangen af sikkerheden.

»Vi møder hinanden med tillid i udvalget, og jeg er ret sikker på, at vi finder en løsning,« siger lokalformanden, som vil bringe toldvæsenets oplysninger om konfiskation af narko ind i sikkerhedsdebatten.

Anders Würtzen oplyser, at det er meget sjældet, at virksomheden selv beslaglægger stoffer hos medarbejdere på platformene.

»Vi har ved en enkelt lejlighed eller to fundet noget. Jeg kan ikke huske, om der er nogen, der er blevet fyret, men der er ingen tvivl om, at det er fyringsgrund,« siger han.