Forbund forudser lukning af godsselskab

07.12.04: I Dansk Jernbaneforbund frygter man, at Railion ikke eksisterer om få år.

På den seneste kongres i Dansk Jernbaneforbund var Railion et af de emner, som blev behandlet af forbundsformand Ulrik Salmonsen.

»Med de vilkår, Railion har i dag, så frygter jeg, at selskabet ikke vil eksistere på vores næste kongres i 2008. Afgifterne for at køre i Danmark og især for at passere Storebælt er meget kraftige. Railion betaler mere end 20 procent af deres omsætning i afgifter, og så er deres produkt jo også momsbelagt. Afgifter er for Railion et meget stort tal set i forhold til selskabets omsætning, også hvis man sammenligner med de vognmænd, det tidligere DSB Gods konkurrerer med,« siger han.

Ingen afgifter i Sverige
Flere politikere har ifølge Ulrik Salmonsen henvendt sig efter kongressen for at få det regnestykke, forbundsformanden præsenterede.

»Jeg har fået henvendelser fra den socialdemokratiske trafikordfører Poul Andersen, jeg har haft møde med SF, og de Radikale har bedt om et møde,« siger Ulrik Salmonsen. »Mens vognmændene får storkunderabat på Storebælt, så erlægger Railion et beløb på 75 millioner kroner på Storebælt. Det skal sammenlignes med, at selskabet betaler 15 millioner kroner på Øresund og 18 millioner kroner i nationale infrastrukturafgifter. Så der er ingen tvivl om, at afgiften for at passere Storebælt for tog er voldsom, og det kan eventuelt. sammenlignes med, at der ikke er infrastrukturafgifter for godstrafik på skinner i Sverige,« siger Ulrik Salmonsen.

Railions afgiftsbetaling for godstransporten bekræftes af selskabets administrerende direktør Christian Thing.

Bliver det nødvendigt at drosle Railions aktiviteter kraftigt ned, så rummer selskabet en større efterregning, som Trafikministeriet i sidste instans er ansvarlig for. Ud af de cirka 500 ansatte er mere end 400 ansat som tjenestemænd, og Trafikministeriet er ansvarlig for, at sikre dem job. Er det ikke muligt, har tjenestemændene ret til tre års rådighedsløn med efterfølgende pension.

Prisen anslås til cirka én million kroner pr. ansat.