Forbrugerrådet foreslår mægling om bankers rådgivning og salg

Mellemled: Forbrugerrådet er endnu engang trådt ind i den mæglende rolle mellem bankerne og forbrugerombudsmanden, denne gang om bankrådgivning.

I forsøget på at forbedre forholdene for forbrugerne og samtidig få bankerne involveret i projektet har Forbrugerrådet afleveret en form for mæglingsforslag om en klarere opdeling mellem bankrådgivning og salg af bankens produkter.

Dermed indtager rådet endnu engang rollen som mellemmand, fordi forbugerombudsmanden og bankerne har meget svært ved at samarbejde konstruktivt på finansområdet.

Allerede i efteråret indgik Forbrugerrådet og bankerne en aftale om, at bankkunder skal informeres langt bedre om, hvad de forpligter sig til, når de kautionerer for andre. Aftalen kom i stand efter forgæves forhandlinger mellem bankerne og forbrugerombudsmanden.

Det aktuelle mæglingsforslag fra Forbrugerrådet blev præsenteret for parterne på et møde i onsdags. Hvad forslaget i detaljer går ud på, vil ingen af parterne afsløre, men det bliver formodentligt et kompromis, der skal ruste forbrugerne bedre i forhandlingen med en bankmedarbejder, der på den ene side er den foretrukne rådgiver i pengesager og samtidig er bankens salgsmand.

Forbrugerombudsmand Hagen Jørgensen har foreslået, at bankerne ganske enkelt helt fysisk skiller salg og rådgivning ad. Så når en kunde kommer ned i filialen, skal han eller hun vælge mellem rådgiverskranken eller salgsskranken.

Umulighed

Den model opfatter bankerne som praktisk umulig, fordi den bankansatte ofte rådgiver ved at tilbyde kunden et af bankens produkter.

Forbrugerrådet står midt imellem med en opfattelse af, at der er et problem, fordi bankkunder ofte har blind tillid til bankmedarbejderen og i realiteten overser, at de også sidder over for en sælger.

Peter Schütze, formanden for bankernes organisation Finansrådet og direktør i Nordea Danmark, vil ikke føre de videre forhandlinger i pressen og vil derfor heller ikke afsløre, hvor langt bankerne er villige til at gå.

»Men vi kan se, at nogle ønsker at diskutere emnet, og så stiller vi op. Som udgangspunkt mener vi, de nuværende etiske retningslinier er gode nok, men vi er selvfølgelig åbne over for forbedringer,« siger Peter Schütze.

Han understreger, at det vil være en stor opgave at indføre nye regler, fordi alle bankmedarbejdere nu er uddannet i at arbejde efter de nuværende retningslinier. Og han peger på, at der udover retningslinierne også er en lettilgængelig klageadgang - Pengeinstitutankenævnet - hvis bankkunder er utilfredse.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forbrugerombudsmand Hagen Jørgensen, men fuldmægtig Søren Iversen fra Forbrugerstyrelsen siger, at man indtil videre er positiv over for en mellemløsning.

»Der er flere gode ting i Forbrugerådets udspil, og der er noget, vi kan arbejde videre med,« siger Søren Iversen.

Jurist i Forbrugerrådet Kåre Emtoft vil ikke udtale sig om udspillet eller status i forhandlingerne, før parterne på ny har holdt møde og har fundet hinanden i et kompromis.