Forbrugerpriser op med 1,3 procent

Siden sidste år er transporten er blevet dyrere, mens alkohol, tobak og kultur er blevet billigere.

Forbrugerpriserne lå i november 1,3 procent højere end i samme måned sidste år, men er på et lavere niveau end i oktober, hvor den var på 1,7 procent, fremgår det af tal fra Danmarks Statistik.

Alkoholiske drikkevarer og tobak faldt 1,1 pct. fra oktober til november som følge af bl.a. lavere priser på øl. Transport faldt 1,0 procent som konsekvens af bl.a. faldende priser på benzin.

Over de seneste 12 måneder er de største prisstigninger sket inden for transport med fire procent, blandt andet på grund af højere benzinpriser, samt andre varer og tjenester, som er steget med 3,5 procent. Det skyldes blandt andet højere priser på forsikringer og daginstitutioner.

De største fald findes inden for fritid og kultur samt kommunikation. I begge tilfælde spiller faldende priser på it-udstyr en vigtig rolle.

I løbet af den seneste måned er det samlede forbrugerprisindeks faldet med 0,3 procent primært som følge af lavere priser på øl og benzin.sbh@berlingske.dk