Forbrugerne i centrum med fair konkurrence

De mange små og mellemstore håndværksvirksomheder i Danmark er med til at sikre variation i udbudet til de danske forbrugere. De forskellige varer skulle give forbrugerne mulighed for at vælge øl, mælk, brød og kød, der smager forskelligt, ser forskelligt ud og har forskellig karakter.

Det nytter bare ikke, hvis butikkerne ikke kan få lov til at sælge dem fx i konkurrence med meget store virksomheder ¿ og at de derfor ikke havner hos forbrugerne.

Konkurrencemyndighederne synes, det er svært at sikre mindre leverandører retfærdige markedsvilkår - ikke mindst på fødevareområdet. Derfor har de bedt om at få nyt værktøj i værktøjskassen. Der er i den forbindelse fremsat et forslag, som ville betyde, at konkurrencestyrelsen skulle have mulighed for at indhente standard salgs- og leveringsbetingelser fra virksomheder, der dominerer et marked.

Med udsigt til endnu en omfattende fusion i fødevarebranchen synes dette forslag at have fået fornyet aktualitet. Og når de myndigheder, der tager sig af henvendelser i disse sager, efterlyser effektive værktøjer, så er det vores overbevisning, at man skal tage det alvorligt. Ved at have salgs- og leveringsbetingelserne fra markedets mest dominerende virksomheder liggende i skuffen, kunne man netop give mulighed for at rykke hurtigt på sager, der kræver det.

På den måde kunne myndighederne således, hvis der kommer spørgsmål eller klager til store virksomheders aftaler med butikkerne, se, om de overholdt samhandelsaftalerne. Altså et meget anvendeligt værktøj i kampen for at sikre små og store leverandører lige adgang til butikkernes hylder.

Ikke overraskende er store virksomheder imod forslaget - og indtil nu har de haft succes med deres lobbyaktivitet. Erhvervsministeren har ændret forslaget så meget, at det i realiteten er blevet indholdsløst.

Men store, dominerende virksomheder burde ret beset ikke have grund til at frygte det forslag, der oprindeligt blev fremsat, medmindre de da har noget at skjule. For selvfølgelig ville konkurrencemyndighederne have pligt til at holde de indsendte samhandelsbetingelser for sig selv, og selvfølgelig ville de kunne skelne mellem det, man kalder godt købmandskab i form af gode pristilbud o.l., og så misbrug af en dominerende markedsstilling til at holde konkurrenters varer fra hylderne ved brug af unfair midler.

I Håndværksrådet har vi hele tiden fastholdt, at forslaget netop var dét brugbare værktøj, der kunne sikre fair vilkår for alle. Og som i sidste ende vil komme forbrugerne til gode. Vi vil blive ved med at pege på, at de mange flotte ord om Danmark som iværksættersamfund forudsætter, at alle virksomheder kan få adgang til markedet. Derfor håber vi, at erhvervsministeren har mod til at gå imod de store, så butikkerne får mulighed for at udbyde et bredt varesortiment, forbrugerne får valgmuligheder, og Danmark fortsat kan kaldes et rigtigt iværksættersamfund.