Forandringer for mange i 2005

Aktivitetsniveauet inden for virksomhedsovertagelser og fusioner satte rekord i 2004, hvor rundt regnet 600 danske virksomheder skiftede ejer. Værdien af disse mange handler anslås til mere end 200 mia. kr. Samtidig betyder det, at mere end 100.000 ansatte i virksomhederne direkte kommer til at opleve, hvilken betydning det får for dem og deres arbejdsliv, at deres arbejdsgiver har købt eller er blevet købt af en anden virksomhed. I næste led kommer mere end 400.000 andre interessenter til at mærke, hvad der sker på grund af køb og salg af virksomheder.

Det er de 100.000 medarbejderes familier, det er kunder og leverandører o.m.a. ¿ Virksomhedshandler varsler således forandringer, som forplanter sig som ringe i vandet.

Snebolden ruller sig større

2005 bliver et år, hvor der kommer til at ske forandringer for mange i samfundet på grund af de virksomhedshandler, der er gennemført i 2004. 2005 bliver samtidigt et år, der vil slå alle hidtidige rekorder inden for virksomhedshandler. Vi kan allerede nu tale om, at 2005 bliver kendetegnet af en "fusions-feber". At året bliver sådan, ved vi, fordi mange handler er udskudt til begyndelsen af 2005, og samtidig er et stort antal virksomheder på markedet - enten for at købe eller blive købt.

Det betyder, at der i de kommende år er større og hurtigere forandringer på vej end nogensinde tidligere i alle brancher i dansk erhvervsliv. Det samme billede ser vi i den offentlige sektor, hvor kommunalreformen, der reducerer kommunerne med 2/3, løbende vil give mærkbare forandringer, hvilket særligt bliver synligt, når kommunalreformen træder i kraft fra år 2007. I amter og kommuner er der samlet beskæftiget ca. 650.000 medarbejdere, hvoraf de ca. 65.000 medarbejdere er beskæftigede på rådhusene - de blive direkte berørt, når 2/3 af landets rådhuse forsvinder. Så har vi igen ringene i vandet, og ligesom med virksomhederne bliver utrolig mange offentligt beskæftigede - såvel som deres familier, borgerne og leverandørerne - direkte og indirekte berørt.

I løbet af de kommende år vil stort set alle på en eller anden måde komme til at mærke de store strukturtilpasninger, som blev sat i gang i år 2004.

Det, som bekymrer i forbindelse med så drastiske ændringer, som vi her er vidne til, er, at chancen for succes med virksomhedshandler ikke er større end omkring 50 pct. Det er derfor altafgørende, at specielt den købende virksomheds bestyrelse har de kompetencer, som er nødvendige for at være en kompetent modspiller til den direktion, som ønsker at købe en anden virksomhed. Jeg er meget enig med adm. direktør Jørgen Jensen i, at "Rigtige bestyrelser giver bedre virksomheder" (Minikronikken, den 22. december). Det er vigtigt, at bestyrelser har en sammensætning, hvor den har de kompetencer, som er bydende nødvendige ved køb og salg af virksomheder, samt en indgående viden om den efterfølgende integration. Det er specielt vigtigt i en tid, hvor der bliver vendt op og ned på hele strukturen i alle brancher ¿ for her bliver der typisk underskud af netop disse kompetencer.

Undgå nederlagFor hele den danske arbejdsstyrke inklusive alle de mange offentligt ansatte betyder det, at strukturtilpasningerne vil give mange en rigtig dårlig oplevelse af den tilpasning, der uvægerligt kommer til at foregå. Her er der alvorligt behov for, at det er professionelle, som planlægger, hvordan gennemførelserne af sammenlægningerne og fusionerne skal håndteres. Det bør være personer med viden om og erfaring i processerne, så der opnås den rette dialog, forståelse og accept af, at tingene ændrer sig ¿ og at det kan byde på nye og spændende muligheder for langt de fleste ¿ når blot dette håndteres rigtigt.

Det er ikke så svært endda ¿ det kræver blot viden og planlægning. Man kan derfor godt undre sig over, hvorfor så få benytter sig af den mulighed, og at ejere og investorer affinder sig med så lav en succesrate. I hvilken anden sammenhæng ville de samme ejere og investorer accepterer en 50/50 chance?