Forårspakkens vindere og tabere

Skatten er på vej ned. Men den falder mere i byer med mange unge, som arbejder, end i byer med mange ældre, der er uden job. Borgerne i Allerød får mest, mens folk i Nakskov og Korsør er taberne.

Det er i kommuner med mange erhvervsaktive og gode lønninger, at regeringens forårspakke forgylder medborgerne mest og bringer foråret frem. Hvor de lavere personskatter og midlertidige stop for tvangsopsparingen - SP - for alvor bon´er ud på bundlinien.

Helt i top ligger den nordsjællandske luksusby Allerød, hvor indbyggerne i snit får tæt ved 4.300 kroner mere at gøre godt med alene i år.

Mange lavtlønede i byen
Omvendt ligger Nakskov og Korsør helt i bund som de kommuner på Sjælland, som får de mindste økonomiske lettelser. Her er der alene udsigt til at indbyggerne i snit får 2.200 kroner ekstra til forbrug i år, viser tal fra Skatteministeriet.

Årsagen til de store forskelle er, at forårspakken hæver grænsen for, hvornår der skal betales mellemskat. Den sættes op fra 216.800 til 254.000 kroner, efter arbejdsmarkedsbidraget på otte pct. er trukket fra.

Ses der på indkomsten før arbejdsmarkedsbidrag, skal man altså tjene over 236.000 kroner for overhovedet at få del i denne del af skattepakken, og det er der en del som ikke gør i kommuner som Nakskov, Korsør, Brøndby og Slagelse.

Der er i det hele taget mange lavtlønnede kassedamer, timelønnede, pensionister og andre, som en løn på mindre end 20.000 kroner om måneden, som slet ikke betaler mellemskat. Så de kan glemme alt om forbrugsfest i form af rejser, nye biler osv.

Konsulent i Skatteministeriet Lars Storr-Hansen oplyser, at 250.000 lønmodtagere slet ikke betalte, før forårspakken kom, og nu vil et tal stige til 750.000, svarende til godt og vel hver fjerde på arbejdsmarkedet.

Ingen penge til pensionister
De arbejdsløse kan så få glæde af pakken alligevel, hvis den skaber nye job som ventet.

Pensionister, modtagere af efterløn og studerende, som lever af SU, får heller ikke flere penge i lommen som følge af at regeringen har afblæst den tvungne opsparing.

De grupper betaler nemlig ikke til tvangsopsparingen SP. Pensionisterne fik så til gengæld 570 millioner kroner i form af den såkaldte ældrecheck.

Ifølge konsulent Lars Storr-Hansen fra Skatteministeriet er der tre årsager til de store forskelle mellem hvor meget ekstra indbyggerne i forskellige kommuner får i gennemsnit.

»For det første bygger undersøgelsen på en stikprøve på én pct. af befolkningen, som kan give udsving især i mindre kommuner. For det andet er det kommuner med mange erhvervsaktive, der får glæde af både højere grænse for mellemskat og det lidt større jobfradrag. Endelig - for det tredje - vil kommuner med mange pensionister eller studerende komme til at ligge lavt, fordi de ikke betaler SP, og derfor ikke slipper for at betale denne,« siger han.

Ser man i stedet på amterne, er det Frederiksborg, som får de største gaver, mens Storstrøms Amt ligger i bund. I gennemsnit får de nordsjællandske skatteydere 1.654 kr. mere i skattelettelse, end borgerne i Stormstrøms Amt, viser tallene.