Forårspakken skaber iværksættere

ErhvervsBladet kunne 4/8 berette, at iværksætterlysten har fået et gevaldigt skub i år - og især i juli

er det gået stærkt med at skabe nye virksomheder. Tallet lå ifølge KOB (Købmandstandens Oplysningsbureau)

på det højeste i fem år.Tidspunktet passer med Forårspakken, som for alvor fik virkning i form af lavere

trækprocenter i juni, så lønudbetalingerne sidst på måneden kunne sætte gang i et dansk opsving

fra og med juli.Regeringen ville rive Danmark ud af den europæiske dvale, der skyldes sløje konjunkturer i Tyskland

og andre lande, høje oliepriser og en lav dollar, som gør det sværere at eksportere. Og med fremrykkede offentlige investeringer

og lettelser af familiernes økonomi på næsten 10 milliarder kroner er missionen godt på vej til at lykkes.Lynhurtigt

efter lanceringen af Forårspakken pegede forbrugertilliden og andre økonomiske barometre den rigtige vej, og stigningen

i ledigheden blev standset herhjemme og vendt til fald. De nyeste tal viser, at arbejdsløsheden i juni - altså før

Forårspakken slår fuldt igennem - var faldet til 6,4 procent fra 6,6 procent ved nytår.

Jobvækst

Som

konservativ er det ekstra glædeligt, at jobvæksten er kombineret med, at et stigende antal danskere har taget springet

og etableret egen virksomhed. Det har altid været en af vores mærkesager at skabe bedre vilkår for erhvervslivet

og især for iværksættere.Fra dag 1 har regeringen med erhvervsminister Bendt Bendtsen i spidsen arbejdet for

bedre kår for virksomhederne.Vi har lanceret en iværksætterpakke, som blandt andet gør det lettere

at gennemføre generationsskifte og at skaffe kapital.Konkurrenceevnepakken har eksempelvis forenklet ATP-ordningen og

lempet kredittiderne for momsbetalingen.Og regeringen har nedsat personskatterne og er i fuld gang med at lade elektronisk

indberetning erstatte 1200 blanketter.Vi arbejder med andre ord hårdt på at gøre det lettere at stifte og

drive virksomhed, og jeg håber, at vi den kommende tid vil se endnu flere nye job og endnu flere nye virksomheder.