For mange led giver høje priser på byggematerialer

Læs mere
Fold sammen
Kun hver anden leverandør af byggematerialer springer grossistleddet over og handler direkte med slutaftagerne, viser en ny

undersøgelse, som Konkurrencestyrelsen har lavet. Styrelsen frygter, at flere led giver forhøjede listepriser.


Med

undersøgelsen kaster Konkurrencestyrelsen påny sit søgelys på samhandelskanalerne i byggesektoren, efter

at styrelsen i en konkurrenceredegørelse fra maj sidste år beklagede trægheden i forsyningsvejene for byggematerialer.


-

Konkurrencestyrelsen har tidligere efterspurgt en dynamik i leveringsforholdene. Resultaterne af en ny spørgeskemaundersøgelse

hos 66 leverandører af byggematerialer, viser os, at halvdelen handler direkte med håndværkere og entreprenører,

og at 35 af de 66 leverandører har hovedparten af deres leverancer til professionelle kunder direkte på byggepladsen.
- Derfor foreslår vi, at man tænker i alternative samhandelsesformer, eksempelvis at slutaftagerne bestillinger

direkte på internettet, siger fuldmægtig i Konkurrencestyrelsen, Christian Geel Andersen.


Undersøgelsen sætter

især fokus på den udbredte brug af høje listepriser, rabatter og loyalitetsskabende bonusordninger, der præger

forholdet mellem leverandør og grossist eller tømmerhandel.

Høje listepriser

Det drejer sig blandt andet

om listepriser, der efter styrelsens opfattelse sættes så højt, at der kan være indregnet et betydeligt spillerum

for at yde de efterfølgende omsætningsled betragtelige rabatter, men som også kan fungere som vejledende, når

sidste led - håndværkeren, installatøren eller detailisten - skal sætte niveauet for salgsprisen. En anden

mulighed er loyalitetsskabende bonusordninger, der binder grossisten eller tømmerhandelen til leverandøren ved først

at blive udbetalt ved årets udgang.

HjemmemarkedHos Trælasthandlerunionen, TUN, ser administrerende direktør,

Palle Thomsen, de forskellige rabatordninger som et resultat af, at byggematerialer herhjemme opererer på et hjemmemarked med

nogle få, store spillere.


Grossisterne og tømmerhandlernes måde at stå imod disse leverandører

er ved at gå sammen i indkøbsforeninger, der kan sikre rimelige priser og leveringsbetingelser. Samtidig mener han, at,

Konkurrencestyrelsen med sine udmeldinger undervurderer grossist-leddets betydning.


- Erfaringsmæssigt opstår der

problemer med logistikken på alle byggepladser, så grossistens rolle er også at styre kaos, lave beregninger og

undgå lagerbindinger, siger Palle Thomsen.


Direktør i Byggematerialeindustrien, BI, Christian Lerche, er glad for,

at rapporten nu konkretiserer styrelsens tidligere udmeldinger, men tvivler på, at leverandørerne er interesseret i at

spare grossistleddet væk.


- Undersøgelsen viser jo netop, at billedet er mere nuanceret end styrelsen tidligere

har hævdet. Det gælder både anvendelsen af grossister og rabat- og bonussatserne. For de fleste leverandører

er grossisten i dag uundværlig - blandt andet til at sikre, at deres produkter kommer ud til håndværkere i hele

landet.


- Derfor bliver det et stort og dyrt transportcirkus, hvis en virksomhed skal klare sig uden grossistens centrale funktioner,

siger Christian Lerche, der dog også erkender, at grossistens fremtidige rolle er sat til debat - blandt andet set i lyset af

de langsigtede perspektiver for e-business.