Fondsrådet undersøger værdipapirhandlere

Rådet har derfor besluttet at gennemføre en undersøgelse af, om handlerne overholder rådets regler, oplyste

Fondsrådet tirsdag.


I første omgang har Fondsrådet sendt et brev til samtlige værdipapirhandlere, hvor

rådet indskærper, at rådets bekendtgørelser skal overholdes af alle værdipapirhandlere.


Baggrunden

for skrivelsen er ifølge Fondsrådet en undersøgelse, som Dansk Aktionærforening har gennemført, og

som viser, at adskillige værdipapirhandlere ikke opfylder bekendtgørelsen om oplysninger på afregningsnotaen, oplyser

Fondsrådet.


Dansk Aktionærforening (DAF) foretog i november og december 2001 en undersøgelse af værdipapirhandlernes

overholdelse af reglerne om "best execution".

Test-handel

Et hold DAF-medlemmer købte 29. november 2001 kl.

15.00 hver især 50 stk. Radiometer-aktie. Den 4. december 2001 kl. 15.00 solgte de deres aktier igen, og samtidigt købte

et andet hold hver især 50 stk. Radiometer-aktier, som blev solgt igen den 7. december.


I Fondsrådets brev til værdipapirhandlerne

hedder det bl.a.: - Fondsrådet er i besiddelse af det materiale, der ligger til grund for undersøgelsen, og rådets

sekretariat har på den baggrund foretaget en gennemgang af afregningsnotaerne for 34 handler. Dette svarer til de af undersøgelsen omfattede

handler, der er gennemført efter bekendtgørelsens ikrafttræden.


Denne gennemgang har vist, at størstedelen

af notaerne ikke opfylder kravene i bekendtgørelsen, jf. dennes
9, stk. 1.
class="S14">

Det drejer sig primært om oplysninger om,

hvorvidt der er handlet over en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads'''' systemer, ligesom en række afregningsnotaer

ikke indeholder oplysninger om handelstype og handelstidspunkt.