Fond støtter energiakademi

Læs mere
Fold sammen
Der skal endnu mere gang i energiforskningen på Samsø og på øen håber man, at etableringen af Samsø Energiakademi vil betyde en forstærkning af positionen som et centralt forskningsmiljø for udvikling af nye energiteknologier.

Ønsket om at udbrede miljøvenlige energiformer vil også komme til udtryk i akademi-bygningens arkitektur.

Fonden Realdania støtter opførelsen akademiet med to mio. kr. ud fra et ønske om at sikre en optimering af de arkitektoniske og bæredygtige principper i byggeriet. Der mangler dog stadig at blive indsamlet omkring tre mio. kr. for at nå op de ca. 12 mio. kr., det koster at få akademiet realiseret.

Samsø Energiakademi vil komme til at ligge på øens østside ved byen Ballen og bliver på omkring 625 kvm. Bygningerne skal benyttes til afholdelse af konferencer, seminarer og udstillinger for de mange besøgende, og dermed vil indsatsen for udvikling af nye energiformer blive styrket. Den viden, som bliver opsamlet i akademiet, vil komme øvrige områder i Danmark til gode ved, at konsulenter kan rykke ud som ''fødselshjælpere'' til lokalområder, der ønsker at etablere vedvarende energi-løsninger.

Udstillingsvindue

Arkitektfirmaet Arkitema har tegnet skitseforslaget til Akademiet. Bygningerne vil blive indpasset i forhold til områdets bygningstyper og er tænkt som et udstillingsvindue for dansk arkitektur med fokus på energirigtige og miljømæssigt bæredygtige byggeprincipper.

Blandt andet vil bygningerne ved hjælp af højisolering og brug af solvarme få et meget lavt varmeforbrug, og der vil blive anvendt naturlige genanvendelige byggematerialer, der kræver minimal vedligeholdelse.

- Der er lagt op til et projekt af høj arkitektonisk kvalitet, og i kraft af placeringen og den internationale kontaktflade kan det blive et værdifuldt tiltag i udviklingen af vedvarende energi ¿ og herunder også energibesparende byggeprincipper. Derudover er det også et projekt, der kan være med til at sikre Samsøs udvikling til et bæredygtigt lokalsamfund, som kan tjene til eksempel for andre ø- og lokalsamfund, siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

Samarbejdspartnerne bag projektet er ud over Samsø Energiselskab også Samsø Energi- og Miljøkontor, Samsø Kommune, Samsø Udviklingskontor, Århus Amt og arkitektfirmaet Arkitema.

Hvert år får Samsø besøg af op mod 1.000 danske og internationale forskere og medarbejdere fra energiorganisationer, som ønsker at diskutere energispørgsmål og få et indblik i de erfaringer, øen har gjort sig med vedvarende energi. Efter Samsø i 1997 af Energistyrelsen blev udvalgt som "Danmarks Vedvarende Energi Ø", er 100 pct. af øens elforsyning og 70 pct. af varmeforsyningen blevet omlagt til vedvarende energi. krone