Fond mister sin jordforbindelse

Konsekvensen af dette er, at fonden ikke kan overleve økonomisk uden indtægter

fra landbruget. Derfor skal godserne sættes til salg.


Fonden blev oprettet af den nu afdøde godsejer som en gave

til lokalbefolkningen. Der er derfor i øjeblikket fri adgang til alle godsernes arealer for lokalbefolkning og turister. Desuden

er der kommunale skovbørnehaver på godsernes arealer. De to godser har i alt 2500 hektar jord, bestående af 950

hektar landbrugsjord plus skov, eng, mose og sø.


Hvis godserne købes af private købere kan man frygte,

at de nye ejere vil lukke området for offentligheden. Fødevareministeren har udtalt, at hun ikke har mulighed for at

dispensere fra landbrugsloven, men har meddelt, at hun vil kigge på en ændring af loven i begyndelsen af det nye år.

Da er det desværre for sent, kære minister. Der er ingen saglig begrundelse for, at fonden ikke kan drive landbrug, og

i virkeligheden går regeringen ind og tvinger fonden til at gå imod den afdødes ønske. Da ministeren alligevel

har påtænkt en ændring af lovgivningen, vil det være på sin plads enten at gennemtvinge en særlov

for fonden eller i det mindste give dispensation.Ufattelig betydning

Området omkring godserne er af ufattelig betydning

for lokalsamfundet, og man kan især frygte, at en stor del af turistindtægterne vil forsvinde fra området.Der er

mange gæster, såvel lokale som turister, der i stor udstrækning benytter området, som er rigt på historie,

dyreliv og planter.


Maribo-søerne er det eneste ferskvandsområde i Danmark, der er udpeget som Ramsar-område.
Derfor vil det være et stort tab, hvis alle disse attraktioner bliver lukket for offentligheden. Erhvervsråd Lolland-Falster

har taget initiativ til at frembringe støtteskrivelser fra de lokale interessenter, som føler deres interesser truet,

ifald godserne skifter ejere.


Man kan spørge sig selv, om ministeren og hendes embedsmænd har sat sig ordentlig

ind i sagerne og de ulykkelige konsekvenser denne sag vil få for området, eller om man totalt har mistet jordforbindelsen.

I øjeblikket ser det desværre ud til, at det er fonden, der står som taber og derved "mister jordforbindelsen".