Fond køber Enkotec

Bikubenfonden. Ejerne af Enkotec, Kommunernes Pensionsforsikring, Dansk Kapitalanlæg og ledelsen, har solgt virksomheden til Bikubenfonden. Enkotec har 41 medarbejdere.

Bikubenfonden har købt Enkotec A/S i Skanderborg, der producerer maskiner til masseproduktion af præcisionssøm baseret på patenteret teknologi. Købet sker som led i virksomhedens generationsskifte og i naturlig forlængelse af Bikubenfondens udvikling og investeringsstrategi som aktiv erhvervsdrivende fond.

- Virksomheden passer perfekt ind i det koncept, fonden har udviklet for denne nye type langsigtede investeringer - både hvad angår størrelse, risikoprofil, forretningsidé og lønsomhed. Endelig er timingen god, idet ejerne - Kommunernes Pensionsforsikring, Dansk Kapitalanlæg og ledelsen - nu ønsker at gennemføre et generationsskifte, siger Bikubenfondens direktør, Michael Metz Mørch.

Nye kræfter i berstyrelsenEnkotec fortsætter sin drift og produktion som hidtil, og får samtidig tilført nye kræfter i bestyrelsen. Direktør i Danfoss, Vagn Rosenkilde, indtræder som bestyrelsesformand. Finansdirektør i Bikubenfonden, Henning Skovlund, bliver næstformand, mens adm. direktør i Velfac A/S, Jesper F. Petersen, bliver medlem af bestyrelsen, hvor de to medarbejderrepræsentanter fortsætter. Enkotecs hidtidige adm. direktør, Svend-Helge Sørensen, fortsætter på posten i en periode frem til, han går på pension.

Enkotec blev etableret i 1980 som et selskab i NKT-koncernen og er i dag en international virksomhed med en årsomsætning på 80 mio. kr., 41 højt kvalificerede medarbejdere og en stabil indtjening. Virksomheden opererer på basis af en avanceret, patenteret teknologi, der sammen med forskning- og udvikling og et internationalt distributionsnet gør Enkotec til en globalt førende leverandør af maskiner til fremstilling af præcisionssøm, oplyser de nye ejere.

Bikubenfonden fokuserer på aktive og langsigtede investeringer. Indtil nu har fonden investeret i danske og internationale værdipapirer og i kapitalfonde for at skabe den indtjening, der er nødvendig for at kunne yde støtte inden for sine fire hovedområder: kultur, uddannelse og forskning, natur og sociale formål.

Parterne er enige om ikke at offentliggøre prisen. er