Folketinget kan ikke lukke øst-hul

Folketinget har ingen muligheder for at lukke det kæmpehul, der giver østeuropæiske arbejdere lettere adgang til det danske arbejdsmarked, når de søger gennem statsamterne.

Læs mere
Fold sammen
Adgangen til at slå sig ned i det danske samfund - og dermed også arbejde her - er simpelthen slået fast i indtil flere EU-traktater; senest i forbindelse med EU-udvidelsen.

Har man ret til at bo i Danmark, har man også ret til at arbejde her.

Det siger lederen af Udlændingestyrelsens Opholdskontor, underdirektør Inge Bruun Thomsen til SiDs nyhedsbrev.

SiD's nyhedsbrev kunne onsdag fortælle, at statsamterne udsteder opholdsbeviser og dermed også arbejdstilladelser til borgere fra EU og dermed også de nye EU-lande, hvis borgerne blot har penge nok til at forsørge sig selv. Det er allerede blevet kaldt et gigantisk hul i overgangsbestemmelserne.

Inge Bruun Thomsen slår imidlertid fast, at retten til at bosætte sig i Danmark og dermed også arbejde i Danmark er traktatfæstet og i øvrigt en vigtig del af hele ideen med EU.

- Der er kun overgangsbestemmelser på arbejdskraftens fri bevægelighed. De andre EU-regler gælder fuldt ud for de nye EU-lande. Det ligger i hele tiltrædelsestraktaten, og det fremgår også af den lovændring, der kom i forbindelse med arbejdskraftens fri bevægelighed, siger hun.

- Det ligger i traktaten i forbindelse med udvidelsen af EU, at man kan lave særordning med hensyn til arbejdskraftens fri bevægelighed. Det har Danmark valgt at gøre, men det er altså alene med hensyn til arbejdskraftens fri bevægelighed.

-EU-borgeren siger, jeg vil gerne bo her - det har intet med arbejdskraftens fri bevægelighed at gøre - man kommer ikke for at arbejde. Man kommer for at bo i Danmark og i øvrigt har penge nok til at det kan lade sig gøre.

- De får opholdsbevis, når de har egne midler. Det følger af den danske udlændingelov, hvoraf det fremgår, at har du opholdsret i henhold til EU-retten, så er du fritaget for arbejdstilladelse, siger Inge Bruun Thomsen.

Peter L. Vesterdorf, EU-ekspert og kontorchef i Håndværksrådet bekræfter, at der gælder andre regler for EU-borgere som søger opholdstilladelse end for vandrende arbejdstagere.

- Ønsker man at bo i Danmark kan man påberåbe sig opholdsretsdirektivet, og komme her og arbejde uden arbejdstilladelse til mindsteløn - uanset hvilken aftale, som regeringen har lavet med EU i forbindelse med udvidelsen, siger Peter L. Vesterdorf til sid.dk.

Om man kan udstrække den overgangsordning som trådte i kraft 1. maj, til at gælde opholdsretsdirektivet, vil Peter L. Vesterdorf ikke vurdere.

- Det må komme an på den præcise formulering i de tiltrædelsestraktater, som regulerer overgangsordningen og som EU har godkendt, siger Peter L. Vesterdorf.