Folket vil have finansaktier

Februar er bankernes regnskabsmåned, og det har fået de private investorers handel med finansaktier til at stige betydeligt.

Bankaktier og forsikringsaktier var det store trækplaster hos de private investorer i februar. Mere end 17 procent af den omsætning, som de private investorer stod for i februar, skete således i finansaktier, mens det tilsvarende tal i januar var 12 procent.

Det afslører februar måneds vp.Indikator, som Berlingske Tidende præsenterer i et samarbejde med Værdipapircentralen, der står for indsamling og behandling af data.

Indikatoren er et barometer på de private investorers køb og salg af værdipapirer.

Selv om de private investorer har været særdeles aktive i finansaktier i den forgangne måned, er industriaktier fortsat den branche, der har størst opmærksomhed. 38 procent af de private investorers aktieomsætning skete således i industriaktier som A.P. Møller - Mærsk, Group 4 Falck og SAS.

Populære sundhedsaktier
Sundheds-branchen med virksomeheder som Lundbeck, GN Store Nord og Novo Nordisk kommer ind på tredjepladsen med lidt over 22 procent af de private investorers omsætning.

Med en andel på 2,7 procent af aktieomsætningen er de private investorers andel fortsat beskeden, selv om aktiekulturen er en realitet i dag. I kroner og øre udgjorde de privates omsætning 3,6 milliarder kroner i februar.

Når det drejer sig om investeringsforeninger, spiller de private investorer en betydeligt større rolle.

I februar stod privatpersoner således for over 14 procent af omsætningen, og de private er i besiddelse af over 60 pct. af investeringsforeningernes beholdninger.

På obligationsområdet fylder de private investorer forsvindende lidt, fordi det danske obligationsmarked er blandt de største i verden. Af vp.Indikator fremgår det, at de private sidder på fem procent af obligationerne, men de står kun for 0,2 procent af omsætningen.

KFX-aktier dominerer
Den største del af omsætningen på det danske aktiemarked leveres af udenlandske investorer. Ifølge indikatoren skyldes 57 procent af omsætningen i februar udlændinge. En del af omsætningen her kan dog komme fra udenlandske afdelinger af danske virksomheder. Udlandets indflydelse på obligationsmarkedet er langt fra så betydningfuld, da kun 12 procent af omsætningen på det store danske obligationsmarked blev leveret af udenlandske investorer.

Det fremgår tydeligt af opgørelsen, at de udenlandske investorer foretrækker aktier, der er med i KFX-indekset, der omfatter de 20 største og mest likvide aktier på den danske børs.

Mens 71 procent af de private investorers aktieomsætning skete i KFX-aktier, var det tilsvarende tal for de udenlandske investorer næsten 95 procent.