Folkeskolen skal have erhvervslivet som partner

MiniKronik. Innovation, dynamik og energi opstår, når folkeskolen, forvaltningen og erhvervslivet mødes, mener dagens kronikør.

Danmark skal konkurrere på innovation, og vi har en enorm konkurrencefordel, fordi vi har et uddannelsessystem, der opmuntrer evnen til problemløsning og selvstændighed frem for udenadslære.

I København tror vi på, at vi med vores skolepolitiske satsning Faglighed for Alle kan skabe en folkeskole, der både klarer sig godt i OECD-undersøgelser, samtidig med at vi bevarer de kompetencer, der gør danskere til efterspurgt arbejdskraft overalt i verden.

Faglighed for Alle er en vifte af initiativer med alt fra styrket ledelse, flere idrætstimer, test og en omfattende renovering af skolerne og hvis sigte er klart, vi skal styrke fagligheden, fremme integrationen og bryde den negative sociale arv. Vi skal løfte den københavnske folkeskole op blandt verdens bedste.

I København vil vi gerne invitere erhvervslivet indenfor og løfte med og vi vil selv hellere end gerne komme på hyppige besøg, for vi ønsker en folkeskole, der udvikler sig i samklang med det omkringliggende samfund.

Lærerigt og udviklendeI det forgangne år har vi haft lærerige og udviklende samarbejder mellem folkeskolen og erhvervsliv.

Vi har udviklet undervisningsmaterialer sammen med fiskeindustrien til brug i både hjemkundskab og naturvidenskab, samtidig med at elevernes smagsløg og interesse blev vakt for en industri, der traditionelt står svagt i københavnernes bevidsthed.

Gennem vores medlemskab af Cross-roads Copenhagen, samarbejder vi med højteknologiske aktører om at finde løsninger på morgendagens problemer og skabe undervisningsmidler, der gør det lettere for lærerne at undervise og sjovere for eleverne at lære. Senest har det ført til et samarbejde om konceptet MoveIT, der inddrager mobiltelefonen i undervisningen.

Og i oktober indviede vi verdens første interaktive legeplads i Ørstedsparken i et visionært samarbejde med legeplads-virksomheden Lapp-sett.

I al deres forskellighed viser de tre ovenstående eksempler, noget af det potentiale af innovation, dynamik og energi, der opstår når folkeskolen, forvaltningen og erhvervslivet mødes.

InvitationEn uges praktikophold i 9. klasse er langt fra nok, hvis folkeskolens elever og erhvervsliv skal bringes tættere sammen. Derfor håber jeg meget at erhvervslivet også i fremtiden vil have lyst til at involvere sig i folkeskolen som mere end kritiske efterspørgere af sammenligningstal. Herfra lyder en åben invitation til at samarbejde om at gøre København til et stort, åbent uddannelsesværksted.