Folie afhjælper radon-problemer

Læs mere
Fold sammen
ThermiSol, der laver isoleringsprodukter udstiller på Byggeri 2002, vil bl.a. give messedeltagerne ny interesant viden om produktet

radonstop.


Radon er en luftart, der især kommer op fra undergrunden og derfor findes overalt.


Udendørs er

koncentrationen så lav, at den ikke er skadelig, men inden døre, hvor luftudskiftningen er begrænset, bliver koncentrationen

så høj, at luftarten kan udgøre en reel sundhedsrisiko.


Derfor stiller Bygningsreglementet da også

krav om effektiv afspærring mod indtrængning af radon fra undergrunden.


Det er efterhånden en del år

siden, at der for første gang for alvor blev sat fokus på den høje koncentration af den radioaktive luftart radon

i danske boliger, men problemet eksisterer stadig blandt andet fordi, der er usikkerhed om, hvordan man rent praktisk spærrer

af.

Lufttæt afdækning

Et terrændæk af beton er normalt tæt nok til at yde tilstrækkelig beskyttelse

mod radon. Men overgangen mellem fundamentet og terrændækket giver fri passage. Her skal udføres en lufttæt

afspærring, og den enkleste løsning er afdækning med lufttæt folie. Ifølge Forskningscenter Risø,

der har beskæftiget sig med problemet, kan en korrekt udført folieafdækning her reducere mængden af opstigende

radon med 90 pct.


Den folie, der anvendes, skal være lufttæt, fleksibel og have en meget høj brud- og rivestyrke,

så den ikke beskadiges under udførelsen. ThermiSol Radonstop er en kraftig, lufttæt polyethylenfolie. Folien leveres

i praktiske ruller med 60 cm brede baner i 40 m længde.


Folien rulles ud ovenpå fundamentet. På indvendig side

bukkes den ned langs fundamentet og 15 cm ind på terrændæk isoleringen inden betondækkes støbes. På

grund af foliens friktion - gnidningsmodstand - fastholdes den af murværket og støbelaget. I øvrigt fungerer ThermiSol

Radonstop samtidig som fugtspærre over fundamentet.


Radonspærringen med ThermiSol Radonstop er nem og hurtig at

udføre. Folien er blød og fleksibel at arbejde med, uanset vejr og temperatur. Selv i hård frost bliver den ikke

stiv, og direkte sommersol gør den ikke for blød. Den meget høje brud-og rivestyrke sikrer, at folien ikke beskadiges under

arbejdet. Det er vigtigt, da selv små sprækker vil gøre radonspærren uvirksom. Af samme grund skal alle samlinger

tætnes med butylmasse.


ThermiSol Radonstop er fremstillet af polyethylen, som ikke indeholder flygtige stoffer, der kan

afdampe i boligen, eller blødgørere, der kan udvaskes og forurene naturen. Folien kan genbruges ved fremstilling af polyethylen.