Fogh: EU skal satse på forskning og teknologi

Hvis Europa skal opfylde Lissabon-målene og gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige økonomi i 2010, skal der investeres langt mere i forskning og højteknologi, sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen på EUs forårsøkonomiske topmøde.

BRUXELLES

EU-landene bekræftede i går deres vilje til at gå videre med den modernisering af Europas økonomiske struktur, som i år 2010 skal gøre EU mindst lige så konkurrencedygtig som USA.

En rapport udarbejdet af EU-Kommissionen og fremlagt på EUs forårsøkonomiske topmøde tegner ganske vist et dystert billede af muligheden for at nå dette mål, som EU-landene satte sig i marts 2000 ved at sætte gang i den såkaldte Lissabon-proces på et topmøde i den portugisiske hovedstad, men på topmødet var der bred opbakning til at sætte mere skub i processen.

»Tempoet i reformerne skal op,« sagde den irske EU-formand og premierminister Bertie Ahern. Han mente, at Europa med udsigten til et økonomisk opsving senere i år og udvidelsen af EUs indre marked med 10 nye lande havde en historisk chance for at opfylde Lissabon-målene. »Atmosfæren har aldrig været bedre til at sætte gang i processen,« sagde Ahern.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) fremlagde på topmødet sit forslag om, at EU skal oprette en ny fælles fond til grundforskning, som skal være med til at gøre Europa mere konkurrencedygtigt på det højteknologiske område. Et af problemerne for Europas økonomi er, at der investeres mindre i forskning i hovedparten af EU-landene end i Japan og USA.

Historiske muligheder
»I 1980erne skabte vi det indre marked. I 1990erne skabte vi den fælles europæiske mønt, og nu stor vi 1. maj foran en historisk udvidelse af det europæiske samarbejde. Det, vi har brug for, er et nyt stort projekt, der kan bringe os fremad,« sagde Anders Fogh Rasmussen.

Det danske forslag bygger på regeringens ide om at oprette en dansk forskningsfond på 16 mia. kr. ved hjælp af penge hentet fra afgifter på Nordsø-olien, og statsministeren foreslog i går, at EU i sin næste store budgetplan for årene 2007-2014 opretter en tilsvarende forskningsfond.

Ingen nye initiativer
»Vi skal være dygtigere i Europa til at oprette nye arbejdspladser i den højteknologiske sektor,« sagde Anders Fogh Rasmussen.

Forslaget fik en positiv modtagelse på topmødet, og flere andre regeringschefer - bl.a. den tyske forbundskansler Gerhard Schröder - talte også for behovet for, at EU-Kommissionen i sin næste budgetplan flytter flere penge fra landbrugs- og regionalstøtten over til forskning og højteknologi.

Det irske EU-formandskab havde med vilje ikke fremlagt nye initiativer i Lissabon-processen på dette topmøde, men understregede i stedet behovet for, at medlemslandene begynder at levere på de forpligtigelser, man allerede har indgået.

Ifølge Kommissionens rapport ligger Danmark forholdsvis højt på listen over medlemslandenes muligheder for at opfylde Lissabon-målene.

Der er ros til den danske beskæftigelsespolitik og til pensionssystemet, men det høje danske prisniveau - danskerne er de europæere, som betaler mest for en varer og serviceydelser - er med til at hæmme den danske velstand og vækst, siger EU-Kommissionen.

Det mest konkrete nye forslag på topmødet i går var, at EU-Kommissionen opfordres til at udnævne en økonomisk »superkommissær«, når der i november skal udpeges en ny Kommission.

De tre store industrilande Tyskland, Storbritannien og Frankrig har presset hårdt på for at få udnævnt en kommissær, der skal koordinere den økonomiske politik sammen med den erhvervspolitiske frem for som i dag, hvor erhvervslivets interesser varetages af forskellige kommissærer.