Først overlevelse - så udvikling

Kommunesammenlægningen på Bornholm omfatter 20-30 IT-systemer. Omfanget har overrasket alle, og besparelserne kommer først senere.

»IT-omlægningen vil i første omgang handle om overlevelse - så må vi tage udviklingen senere.«

Det er erfaringen fra kommunesammenlægningen på Bornholm efter et år. Omfanget overraskede alle, da mellem 20 og 30 forskellige IT-systemer skulle arbejde sammen.

»Det er et meget stort projekt. Omfanget har overrasket os alle. For det drejer sig jo om alt det, som ingen tænker på, men som bare skal fungere - som f.eks. udbetaling af pension og varmehjælp. Derfor kommer besparelsen først senere, når vi når næste fase og får sendt IT-opgaverne i udbud,« siger direktør Jørgen Kvist, som er Bornholms Regionskommunes ansvarlige for bl.a. IT.

Sammenlægningen på Bornholm har givet KMD (det tidligere Kommunedata), Told & Skat samt Indenrigsministeriet (som bl.a. forestår CPR-registeret) mange grå hår i hovedet, og derfor, tror Jørgen Kvist, vil det måske nok kunne gå lidt hurtigere ved fremtidige kommunesammenlægninger andre steder i landet.

Mange bornholmske kommuner brugte godt nok samme system - men på hver sin måde med forskellige skærmbilleder hos sagsbehandlerne. Ud over at vælge fælles standard fremover skal systemerne stadig kunne håndtere at gå tilbage og finde tidligere oplysninger.

»De fleste havde forestillet sig, at det hele blev gjort lettere, og der er ingen tvivl om, at når vi har alt på plads og bruger samme udstyr, så kommer besparelsen også. Lige nu kan vi se, at vi begynder at spare penge på sammenlægningen af telefoni, men IT-delen kommer først senere,« siger Jørgen Kvist.