FødevareIndustrien klapper til gengæld i hænderne

Brancheorganisationen FødevareIndustrien under Dansk Industri er godt tilfreds med, at fokus i Fødevareministeriet igen kommer på erhvervslivet. Til gengæld er der bekymring på Danmarks eksportmarkeder over opsplitningen af ministeriet.

I modsætning til landbruget og den andelsejede industri er Dansk Industri godt tilfreds med, at Fødevareministeriet igen bliver et erhvervsministerium.

»Alle de diskussioner, vi har haft af GMO, berigelse af fødevarer med vitaminer, sundhedsanprisninger og ernæring er mange gange kørt op i en utrolig defensiv, meget bekymringsorienteret linie i Fødevareministeriet. Noget som erhvervet har måttet ligge under for. Mange gange har der været en situation, hvor et problem bliver til et endnu større problem, som bliver til en ny diskussion«.

Sådan lyder svadaen fra direktør Ole Linnet Juul fra brancheorganisationen FødevareIndustrien.

Brancheorganisationen under Dansk Industri tæller børsnoterede virksomheder som Danisco og Chr. Hansen Holding, Danpo samt dele af fiskeindustrien og en række andre fødevarevirksomheder.

FødevareIndustriens udmelding viser, at der ingenlunde er enighed i de store erhvervs- og brancheorganisationer om holdningen til statsministerens regeringsrokade og konsekvenserne af rokaden.

FødevareIndustrien og dermed Dansk Industri deler ikke den hårde kritik fra Landbrugsraadet og Danske Slagterier, der bl.a. repræsenterer Europas største andelsejede slagterikoncern Danish Crown. Landbrugets kritik går på, at opsplitningen af Fødevareministeriet i henholdsvis et reduceret fødevareministerium og et nyt forbruger- og familieministerium er forkert, ja det kan skade landbrugseksporten.

Ikke rosenrødt
»Vi tror, at opdelingen mellem det nye fødevareministerium og et forbruger- og familieministerium godt kan lade sig gøre. Det har ikke været rosenrødt at have det hele liggende i ét stort ministerium. Det har fra tid til andet været vanskeligt at komme igennem med nogle erhvervssynspunkter over for Fødevareministeriet, fordi man hele tiden har skullet tage højde for forbrugerinteressen,« siger FødevareIndustriens direktør Ole Linnet Juul. Han tilføjer, at forbrugerhensyn sammen med en populistisk debat tit »har gjort det vanskeligt at køre en visionær politik«.

Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke sagde i går, at konsekvensen af opsplittelsen kan betyde en svækket tillid i udlandet til dansk fødevarekontrol. Og i dag udbygger en anden af landbrugets sværvægtere - Bent Claudi Lassen - kritikken med, at der med det hidtidige fødevareministerium var opbygget et logisk, meget stærkt og meget velfungerende ministerium. Han er formand for brancheorganisationen Danske Slagterier, næstformand for Danish Crown samt vicepræsident i Landbrugsraadet.

Minister: »Hysteri«
Danmark har en milliardstor fødevareeksport til bl.a. Japan, USA og England. Anonyme kilder fra markederne deler landbrugets bekymringer.

»Vores kunder og myndigheder på eksportmarkederne forstår og har respekt for det nuværende danske system og fødevareministerium,« siger en kilde til Berlingske Tidende. Det vil ikke nødvendigvis blive opfattet særligt positivt, at f.eks. husdyrkontrol og kontrol og certifikation af eksportportvarer flyttes væk fra nøgleministeriet, påpeger kilden.

»De skal se at få beroliget markedet. Det er hysteri og oppiskning af en stemning, der ikke er. Som jeg ser det, er det panik over for noget nyt. Vi har fagligt kompetente medarbejdere i Fødevaredirektoratet,« siger forbrugerminister Henriette Kjær (K).lmc@berlingske.dk

bso@berlingske.dk