Flyt ud og få succes

Trods bøvl undervejs har udflytningen af dansk maskin- og metalindustri været en stor succes for dem, der tog springet, viser stor BNY-undersøgelse. Et klart flertal overvejer nu mere udflytning og venter, processen løber meget stærkere de næste fem år.

Læs mere
Fold sammen
Om to uger rejser maskiningeniør Martin Thomsen de 8.750 km fra Juelsminde til Suzhou i det østlige Kina. Hans opgave er klar: En ny fabrik skal være færdig til april. Nu haster det med at få ansat de to kinesiske nøglemedarbejdere og få færdigindrettet den lejede bygning.

Martin skal være direktør - men noget megaprojekt er det ikke. Når produktionen starter, vil der være 7-10 kinesiske medarbejdere. Ejeren - Juelsminde Aluminium Industri A/S - er med sine 45 danske ansatte heller ikke i den kategori, der er mest kendt for at lave fabrikker på den anden side af jorden. Men i Juelsminde er man overbevist om, at projektet nok skal hænge sammen. Og at der er tale om en fremtidssikring af virksomheden.

Martin, 27, rejser til Kina på økonomiklasse og finder et billigt sted at bo. Der er ikke plads til businessbilletter og dyre hoteller i kalkulen. Men når produktionen om få måneder afskibes fra en af de nærliggende containerhavne, vil det være med til at sikre, at Juelsminde-virksomheden stadig kan leve af at sælge udstyr til tagbranchen i Danmark og omegn.

Der investeres i første omgang kun godt en million på Suzhou-projektet, så selvom vejen til fabrikken ikke er færdig - og selvom elsystemet har svært ved at følge med områdets rivende vækst - er ledelsen hjemme i Jylland fortrøstningsfuld. En arbejder i Suzhou skal have ca. 1.000 kr. om måneden: Man får over 20 kinesiske medarbejdere for en typisk månedsudgift til en dansk medarbejder.

Juelsmindes satsning vil være en lille prik midt i det store riges vækstinferno. Men prikken viser, at også helt små projekter kan være en god forretning. Outsourcingens økonomiske kræfter rækker langt.

Mange rejsekammerater
I den nye BNY-undersøgelse - Dansk Produktion 2010 - har Instituttet for Opinionsanalyse (IFO) søgt at tegne et samlet billede af hele maskin- og metalindustriens udflytning. I alt 202 virksomheder har medvirket på chefniveau.

Undersøgelsen tegner et billede af en udflytning i voldsom acceleration. Martin Thomsen har mange rejsekammerater.

I alt 27 procent af virksomhederne har i dag egen produktion i udlandet - og de fleste er kommet med indenfor de seneste fem år. Men det kommer til at gå stærkere endnu: Lidt over halvdelen (55 procent) overvejer at flytte nye produktioner ud i det kommende femår. Og næsten alle dem, der allerede har flyttet noget ud, regner med at fortsætte ad den vej.

Det hører med i vurderingen af tallene, at de omfatter virksomheder med 30 ansatte og opefter. To tredjedele af de deltagende har under 100 ansatte - udflytningsiveren er ikke længere forbeholdt de store.

Den hidtidige udflytning ligner samlet en enestående succes for virksomhederne. Blandt dem, der har produktion i udlandet, betegner 84 procent det som en stor gevinst - og en tilsvarende andel mener, at der bliver produceret med ligeså høj kvalitet i udlandet.

Mens danske produktioner i udlandet for blot ti år siden overvejende lå i andre vesteuropæiske lande og i USA, er det nu helt entydigt, at interessen samler sig om de østeuropæiske og de asiatiske lande. På listen over de planlagte udflytninger i de kommende fem år er Kina på førstepladsen efterfulgt af Polen, Rusland og Indien.

Samtidig med produktionsudflytningen er et flertal af virksomheder aktive med andre samarbejdsmodeller. Det gælder især joint-ventures, strategiske alliancer og egentlige opkøb i udlandet. De egentlige opkøbs betydning synes ikke at være i vækst, men på alle de andre områder ventes de kommende år at byde på et endnu tættere samspil med udlandet. Foreløbig er det svært at se enden på processen.

Studier i succes og fiasko
Accelerationen i udflytningen - og de små virksomheders store deltagelse - hænger sammen med, at erfaringerne nu er mange. Det har betydet, at det er muligt at hente kvalificeret rådgivning og trække på andres fejltagelser.

Det er ikke mindst det, der gør, at Martin fra Juelsminde føler, at han har fast grund under fødderne i Suzhou:

»Vi har haft et virkelig godt konsulentfirma - Asia Base - der har lagt en klar køreplan og klaret alle formalia. De kender det hele: Markedet, myndighederne osv. Uden den slags rådgivning havde det været helt uoverskueligt,« siger Martin Thomsen.

Dansk Industri åbnede tidligere på måneden et kontor i Shanghai, hvor man i samarbejde med netop Asia Base tilbyder danske virksomheder hjælp med at finde de rigtige nøglepersoner til en Kina-satsning.

Til erfaringsopsamlingen hører også at studere fiaskoerne - egne og andres. Og finde ud af hvor grænsen går for den effektive outsourcing.

I Skagen har Karstensens Skibsværft A/S siden midten af 90erne haft succes med sit speciale: Bygning af store trawlere op til 65 meters længde. Konkurrenceevnen skulle bl.a. stå sin prøve, da et islandsk konsortium for flere år siden bestilte ti mindre trawlere til fiskeri i Nordatlanten på et kinesisk værft. Men kvaliteten holdt ikke - og i dag er flere af de kinesisk udrustede skibe lagt op.

Karstensens får bygget skrogene i Polen. Men resten af arbejdet med at færdiggøre og udruste specialskibene foregår i Skagen.

»Hvis vi ikke fik lavet skrogene dernede, kunne vi ikke sikre så mange arbejdspladser her. Vor polske samarbejdspartner har i øjeblikket 200 mand beskæftiget med at arbejde for os - det er det samme antal som arbejder her i Skagen,« fortæller direktør Tage Rishøj.

Hjemme bedst
En virksomhed, der ikke følger strømmen mod øst, er Plus Pack - den fynske producent af aluemballage. Massive investeringer i effektivitet - både hardware og software - betyder, at virksomhedens lønandel er presset så langt ned, at det simpelthen ikke kan betale sig.

»For 12-15 år siden lagde vi en strategi om at fremtidssikre virksomheden. Så i dag er lønomkostningerne så små, at det ikke kan betale sig eksempelvis at flytte produktion til Polen,« siger viceadministrerende direktør Torben Krøyer Bruhn:

»For fire år siden flyttede vi vores produktion fra Odense centrum og ud i udkanten af byen. På det tidspunkt kunne vi have besluttet at flytte til et lavtlønsland. Men det gjorde vi ikke. Det gør mange virksomheder i lokalområdet, og flere vil gøre det. Men vi betjener fortrinsvis markeder i EU, og en placering udenfor ville give os et logistikproblem i forhold til kunderne«.

»Det har været vigtigt for os, at medarbejderne forstår udfordringen i globaliseringen. At de forstår, hvorfor det er vigtigt, at vi er konkurrencedygtige, og at vores enhedsomkostninger ikke må være højere end konkurrenternes, hvis vi vil overleve og vokse,« siger Torben Krøyer Bruhn.

Scandinavian Brake Systems er med sine 500 medarbejdere - heraf 400 i Danmark - en anden af de virksomheder, der trods benhård konkurrence har valgt ikke at flytte det hele til lavtlønslandene. Til gengæld er mange delopgaver fra produktionen af bremsekomponenter blevet lagt ud til underleverandører verden over.

»Vi har stadig hele produktsortimentet og kan levere det til vores kunder i den rigtige kvalitet. Men vi har løbende brugt flere og flere underleverandører, der arbejder efter vores forskrifter. I dag sker det bl.a. i Sydkorea, Kina, Rusland og Tyrkiet,« fortæller administrerende direktør Hans Fuglgaard fra hovedkvarteret i Svendborg.

Fuglgaard har ikke planer om at flytte arbejdspladser fra Danmark: »Vi satser på den rigtige balance mellem egenproduktion og outsourcing.«

Syv milliarder venter
Midt i alle de forskellige virkeligheder i metal- og maskinindustrien tegner undersøgelsen »Dansk Produktion 2010« et billede af en branche, der står midt i en historisk enestående udflytningsperiode. Men hvor der samtidig udfoldes en voldsom indsats - og stor opfindsomhed - for at bevare og nyudvikle produktioner og arbejdspladser i Danmark. Og midt i alle de mange udflytningsprojekter og planer, mener 61 procent af de adspurgte virksomhedsledere, at der også fremover vil være produktion i Danmark takket være stor knowhow og høj kvalitet. Samtidig peger et flertal på, at effektiviseringer stadig kan imødegå konkurrencen fra lavtlønslandene.

Vurderingerne i »Dansk produktion 2010« ligger i forlængelse af andre undersøgelser, der er gennemført det seneste år.

Muddervejen
For Juelsminde Aluminium Industri A/S drejer det sig også om at komme i gang - ude. Helt uagtet at starten kan se beskeden ud.

»Af hensyn til vores fremtidige vækstmuligheder er det vigtigt at få produktionen i Suzhou op at køre. Det er meget nemmere at hælde mere på, når vi først er kommet i gang,« siger Martin Thomsen. Det har han talt en del med sin chef, Anders Jørgensen, om. Han er også 27. Og heller ikke bekymret for, at det endnu kun er en muddervej, der fører frem til fabrikken. Det er den slags forhindringer, der skal overvindes i den verdensomspændende jagt på lave produktionsomkostninger.