Flügger i salgsfremgang

Læs mere
Fold sammen
På de primære markeder steg omsætningen. Mindst i Danmark med en stigning på 0,3 pct. I Sverige steg omsætningen

5,7 pct. og i Norge steg den 23,7 pct. I Polen er stigningen opgjort til 20 pct.- Bedre kapacitetsudnyttelse af produktionsapparatet

medførte stigende bruttomargin. Udbygning af butiksnettet medførte stigende salgs- og distributionsomkostninger. Samlet

gav det en mindre reduktion i det primære driftsresultat samt resultat før og efter skat, oplyser Flügger.Bruttomarginen

steg til 54,7 pct. fra 53,8 pct. fremgår det af regnskabet, mens salgs- og distributionsomkostninger i halvåret steg til

220,8 mio. kr. fra 199,4 mio. kr.Resultatet før skat blev reduceret til 107,1 mio. kr. fra 108,3 mio. kr. For 2004 fastholder

ledelsen forventningerne om en vækst i koncernomsætningen på mindst 5 pct. og en EBIT-margin på 10 pct.EBIT-margin

var sidste år ca. 11 pct. For første halvår ligger den på 16,3 pct. mod 17,4 pct. i første halvår

i seneste regnskabsår. Driftsresultatet (EBIT) i tredje kvartal plejer at være negativt, mens det i fjerde kvartal normalt

er positivt - med 24 mio. kr. sidste år. Koncernens bedste kvartaler er første og andet kvartal, der sidste år

gav et driftsresultat på henholdsvis 60 mio. kr. og 40 mio. kr. og i år har givet et driftsoverskud på 65 mio. kr.

og 40 mio. kr.- Den reducerede efterspørgsel i efteråret og et vigende salg i oktober måned blev afløst

af væsentlig salgsfremgang i november. Vi er usikre med hensyn til årets finansnetto, som kan blive påvirket af

kurstab på selskabets relativt store obligationsbeholdning, forklarer koncernen, der også understreger usikkerheden ved

de stigende råvarepriser.- Udsigt til væsentligt stigende råvarepriser der er relateret til olieprisudviklingen,

kan påvirke resultatudviklingen på kort sigt, lyder det fra koncernledelsen med Ulf Schnack i spidsen.