FLS sættes til salg

FLS-ejer Potagua vil spalte selskabet i tre dele og planlægger at sælge sine FLS-aktier, der bliver placeret i den ene del, inden for en kortere tidshorisont.

Læs mere
Fold sammen
Det meddeler selskabet efter at have analyseret mulighederne for en omstrukturering. Der vil derfor blive gennemført en asymmetrisk, skattefri ophørspaltning .

Det er blandt andet hensigten indenfor en kortere tidshorisont at gennemføre et samlet salg af aktierne i FLS og på lidt længere sigt også at sælge selskabets aktier i NKT og øvrige aktiver. På længere sigt vil Potagua således ophøre med at eksistere.

Formålet med spaltningen i tre selskaber er at give bedre muligheder for at foretage en samlet afvikling af Potagua-aktionærernes indirekte besiddelser i FLS Industries, at løse de forskellige ejerinteresser forbundet med selskabets aktiepost i Højkol samt at skabe en mere gennemsigtig værdiansættelse af Potaguas aktiver i, herunder aktierne i FLS og NKT, skriver selskabet.

Potagua foreslås spaltet i tre selskaber: Potagua FLS, Potagua Højkol og Potagua Kapital.

Potagua FLS vil være ejet af Potaguas A- og B-aktionærer i samme forhold som i dag med en uændret opdeling af A- og B-aktier. Potagua FLS vil eje 45,49 pct. af kapitalen i FLS og 62,11 pct. af stemmerne. Det er hensigten at gennemføre et samlet salg af dette selskab.

Potagua Højkol vil ikke blive børsnoteret. Højkol er principielt et jagtområde i Jylland. Værdien af aktiverne i Højkol er vurderet til 170-175 mio. kr. og Potagua vil eje ca. 87 pct. af selskabet. Det svarer til en værdi af ca. 150 mio. for Potagua Højkol. Dertil kommer dog en værdipapirbeholding på ca. 30 mio. kr. Endvidere vil Højkol modtage visse driftsmidler, værdipapirer og likvide midler i forbindelse med spaltningen, oplyser Potagua.

Potaguas resterende aktiver placeres i Potagua Kapital og består af omsættelige værdipapirer, herunder en 20 pct. aktiepost i NKT samt et lån på 301 mio. kr. optaget i FIH. Aktierne her vil blive søgt afhændet samlet eller løbende indenfor en overskuelig tidshorisont efter spaltningen.

(RB-Børsen)