FLS Industries er sat i spil

FLS Industries er nu sat i spil af de gamle industri-familier, efter at aktiekursen siden sommeren 1997 er faldet stille og roligt

med i alt 70 pct. Fra en kurs på 270 dykkede aktien ned i 59, hvilket var det laveste niveau i 13 år, men nu håbes

der på bedre tider igen. Aktien er dog stagneret efter den umiddelbare stigning.


Potagua vil ikke længere være

hovedaktionær i FLS Industries. Sådan lød meldingen den 20. december 2001 kort efter, at Københavns Fondsbørs

var åbnet. Dermed åbnes der en ny verden for FLS Industries, der blev grundlagt i 1882 og fik noteret sine B-aktier på

Fondsbørsen i 1968.


- I et længere perspektiv er det Potaguas hensigt at afhænde sin aktiepost i FLS Industries

under forudsætning af, at dette kan ske på tilfredsstillende vilkår, skrev Potagua, som er ejet af tre gamle industri-familier,

i meddelelsen til Fondsbørsen. Som hovedaktionær i FLS Industries ejer Potagua 46 pct. af aktierne.


Den første

konsekvens var bl.a., at Potaguas næstformand i FLS Industries'' bestyrelse og i den kulørte presse så højt-profilerede

Christian Kjær trak sig tilbage. Derudover trak den anden næstformand, direktør Michael Arnstedt, sig fra bestyrelsen.


Meddelelsen

fik lynhurtigt aktiekursen til at eksplodere, hvilket samtidig fik enkelte private investorer til at fryde sig over, at manden der scorede

Janni Spies, Christian Kjær, kunne udløse en så markant kursstigning ved at trække sig. Da dagen var omme,

var FLS Industries steget med 10,50 kr. (17,65 pct.) til 70 kr., hvilket dog fortsat er niveauet for aktien.


FLS Industries har

befundet sig i en situation, hvor selskabet i lang tid ikke rigtigt har formået at komme med noget nyt og afgørende.

Samtidig har udviklingen i aktiekursen ikke været noget at råbe hurra for, selvom der er blevet udbetalt udbytte.


Gælden

i FLS Industries er dog nu af en sådan størrelse, at selskabet ikke længere kan forsvare at udbetale udbytte. Det

kan være en af bevæggrundene for, at de gamle familier nu vil sælge deres aktier. Især fordi der heller ikke

er udsigt til udbytte i de kommende år.

Regnskab

Nøjagtig en måned før meddelelsen om, at Potagua var

klar til at slippe tøjlerne, var FLS Industries kommet med endnu en nedslående regnskabsmeddelelse.


FLS Industries

fastholder forventningerne til 2001 med et utilfredsstillende EBIT resultat på 200 mio. kr. og et resultat før skat på

et stort rundt nul, hed det.


Baggrunden for forventningerne skyldes væsentligst hensættelser og forringet indtjening

i FLS Aerospace og lavere aktivitet i FLS Building Materials, hvis samlede årsresultater godt 500 mio. kr. lavere end tidligere

forventet.

KøbereI markedets spekuleres der nu på, hvem der kan være købere til Potaguas aktiepost.

Ingen tror rigtigt på, at aktieposten vil blive overtaget og FLS Industries blot drevet videre.


Sydbank vurderer således,

at trods neddroslede forventninger synes flere FLS-selskaber fortsat at have en anstrengt indtjeningsbase. Endvidere formoder Sydbank.

at FLS-ledelsen vil opstille beskedne indtjeningsmål for næste år for at bryde rækken af nedjusteringer.


Sydbank

EPS (Indtjening pr. aktie) forventninger for 2001 er minus 1,2 kr. og for 2002 plus 2,5 kr. , altså temmelig beskedne.


Det

er især problemer i FLS Aerospace og FLS Miljø, der gør det svært for potentielle købere at få

regnskabet til at gå op.


Derimod kan en konstruktion, hvor en kapitalfond opkøber selskabet og derefter splitter

det ved hjælp af frasalg komme på tale.


Rent markedsmæssigt har aktien ifølge Scandinavian Asset Management

(SAM) været renset ud af mange porteføljer og nu skal der genopbygges positioner.


- I betragtning af den lave markedsværdi

for FLS burde kursen vel kunne komme op omkring 85 mod nuværende 70 før denne mekanik stopper på kort sigt, lyder

vurderingen fra SAM.


Når Potagua endelig sælger hele sin aktiepost i FLS eller dele af den, vil det dog ske til en

væsentligt højere kurs, lyder vurderingen i markedet.


Normalt vurderes præmien på bygge-relaterede

virksomheder at være på 20-30 pct., men i dette tilfælde ventes præmien at være noget højere.


Men

der vil være mange gisninger i den kommende tid, og derfor håbes der på snarlige nye udmeldinger fra Potagua omkring

aktieposten i FLS.

Spares og nytænkesFLS-topdirektør Peter Assam er godt klar over, at ikke alt er rosenrødt.


Der

skal spares og nytænkes, lyder det fra Assam. Han har været direktør for selskabet i nu halvandet år, efter

at han blev rekrutteret internt efter lang tids tro tjeneste.


FLS har nu gennem mere end et år fokuseret og forenklet sin

struktur og arbejdsmetode. Denne proces, som fortsætter i 2002, har nok forberedt Koncernen på lave og faldende vækstrater,

men processen har bestemt ikke gjort FLS usårlige over for pludselige bortfald af efterspørgsel.


Det skriver FLS

Industries'' Peter Assam i FLS Orientering, som netop er kommet på gaden.


- De økonomiske konsekvenser af 11. september

stiller således meget store krav til vores øjeblikkelige omstillingsevne og handlekraft på alle niveauer, skriver

han.


FLS Aerospace må afskedige op til 900 medarbejdere for at genskabe lønsomheden ved en 20 pct. lavere efterspørgsel

målt i volumen til pressede priser.


FLS miljøs bestræbelser på at finde internationale samarbejdspartnere,

der kan støtte salget globalt, fortsætter parallelt med den løbende tilpasning af kapaciteten.


FLS Building

Materials går heller ikke ram forbi trods Højesterets frikendelse af DEF 1994 i Eternitsagen. På de fleste markeder

opleves stigende konkurrence og vigende efterspørgsel.


F.L. Smidth Group har dog vundet markedsandele i et faldende marked

for store ordrer til cementindustrien.


- Eftermarkedet og de mindre ordrer holder knapt den forventede vækst på 10

pct. årligt, men også her vil vi prioritere knivskarpt mellem opgaver, omkostninger og investeringer. Derfor integreres

dele af FFE Bulk Handlings aktiviteter i F.L. Smidth, mens alle filteraktiviteter samles i FLS miljø, siger Peter Assam.


Tiltagene

skal på kort sigt nedbringe gælden til omkring fire mia. kr., så FLS igen kan udvikle sin forretning.