FLS et skridt nærmere salg

Potaguas hovedaktionær Christian Kjær og bestyrelsesformand Jens Münter har været uenige om meget, men spaltningen af Potagua står de last og brast om. Den vil sikre FLS-familierne Højkol-ejendommen i Jylland og lette salget af FLS Industries.

Spaltningen af Potagua vil øge chancerne for det salg af FLS Industries, som familierne efter cementkoncernens stiftere bebudede for nøjagtigt tre år siden.

Med opsplitningen i Potagua FLS med 45,5 pct. af FLS-aktierne, Potagua Kapital, der vil eje 20 pct. af NKT, samt ejendomsselskabet Potagua Højkol bliver hele koncernens struktur mere overskuelig, og det skulle gerne gøre det betydeligt lettere at sælge FLS- og NKT-aktierne til gode priser.

Efter planen skal de 45,5 pct. af FLS-aktierne samt NKT-aktierne sælges inden for en kortere tidshorisont.

»Spaltningen er vigtig, fordi vi får gjort det hele mere gennemsigtigt. Og så får vi løst nogle problemer med Højkol-ejendommene i Jylland, som fremmede aktionærer jo ikke er særligt interesserede i. Det er et illikvidt aktiv, og det er heller ikke særligt udbyttegivende. Det får vi fjernet fra strukturen - og så får aktionærerne, både familien og de fremmede B-aktionærer, mulighed for at få nogle likvide aktier,« siger Potaguas bestyrelsesformand Jens Münter.

ATP er positivt stemt
For de »fremmede« aktionærer er det mest spændende, at salgsproces omkring FLS nu kan tage fart.

Den største eksterne aktionær er i dag ATP, der dels ejer knap 12 pct. af Potagua, dels knap 18 pct. af FLS Industries.

Claus Wiinblad, aktiechef hos ATP, ser positivt på, at der sker en udlodning af NKT-aktierne, og at FLS-posten flyttes ud i et selvstændigt selskab, så discounten på FLS-aktien fjernes.

Han mener også, at Potaguas spaltningsinitiativ vil sætte skub i FLS-salget.

»Det er positivt, at familierne i Potagua har taget initiativ til at løse de problemer, der har været i Potagua. Det er positivt, at der sker en selvstændig vurdering og udskilning af Højkol-aktiviteterne, eftersom de ikke har noget med resten af aktionærerne at gøre,« siger Claus Wiinblad.

Allerede sidste efterår kom et investorkonsortium ledet af Jan Bonde Nielsen med et indikativt købstilbud på både Potagua og FLS Industries.

Likvideres efter salg
Jens Münter ønskede i går ikke at udtale sig om, hvorvidt der for tiden er købsinteresse for cementkoncernen.

FLS Industries' bestyrelsesformand Jørgen Worning har de sidste par år arbejdet med at trimme FLS til et salg. Beslutningen ligger dog indtil videre hos Potagua, der råder over 62 procent af stemmerne i FLS.

»Hvis Potagua vil sælge sine FLS-aktier til en køber, så kan vi gøre det. Men det kunne vi jo ikke drømme om uden at informere FLS. Vi vil gøre det i forståelse og samarbejde med Jørgen Worning,« siger Jens Münter.

Det nye selskab Potagua Kapital med NKT-aktierne kommer også til at overtage en gæld på 300 millioner kroner. Tanken er, at nettoaktiverne i det selskab skal realiseres inden et år.

NKTs bestyrelsesformand Christian Kjær, der ejer 11 procent af Potagua, understreger, at der ikke er taget stilling til, hvordan det salg skal ske.

»Der er mulighed for at placere aktierne rundt omkring. Og der er også den mulighed, at man sælger nogle af aktierne og indfrier gælden, og så giver aktionærerne resten af NKT-aktierne, så de bliver direkte ejere. Min personlige mening er, at den sidste løsning er ret god,« siger Christian Kjær.

Når FLS- og NKT-aktierne er solgt, er det hensigten at likvidere de to børsnoterede og udskilte selskaber Potagua FLS og Potagua Kapital.

Strid bilagt
Familieaktionærerne i Potagua og FLS har i årevis været kendt for deres indbyrdes stridigheder. I september 2003 blev Christian Kjær detroniseret som formand for Potagua, fordi han og sønnen var uenige med Jens Münter og de øvrige familiemedlemmer om aflønningen af FLS' formand Jørgen Worning.

I dag er der imidlertid 100 procent enighed om spaltningen af Potagua.

»Spaltninen skaber nogle klarheder. Det kan medføre, at vi får en god betaling for FLS-aktierne, eller også kan det medføre, at vi har mulighed for at ophæve den discount, der er på Potaguas aktier i forhold til FLS. Og så bliver problemet om, hvordan man skulle fordele den faste ejendom, også løst. Jeg synes, det er en super løsning - også over for andre aktionærer,« siger Christian Kjær.