FLS ændrer koncernstruktur

I den forbindelse forlader adm. direktør i F.L. Smidth Gruppen, Frank Gad, koncernen.FLS har besluttet, at første

skridt i den fremtidige fokusering, der blev indledt i august 2002 med frasalg af aktiviteter uden for koncernens to kerneområder

- F.L. Smidth Group og FLS Byggematerialer - vil være en administrativ sammenlægning af moderselskabet FLS Industries

og F.L. Smidth.- Formålet med sammenlægningen, der vil finde sted med umiddelbar virkning, er at skabe en fremadrettet

struktur med effektive og korte beslutningsveje tilpasset den fremtidige organisation og det fremtidige aktivitetsniveau, skriver

FLS i en meddelelse til fondsbørsen.FLS Industries'' bestyrelse vil blive valgt som bestyrelse for F.L. Smidth.Fra

1. februar sammenlægges de to selskabers administrative funktioner inden for finans, økonomi, human resources og it under

ledelse af koncernfinans- og økonomidirektør Poul Erik Tofte.Strukturændringerne får yderligere den

konsekvens, at administrerende direktør Frank Gad, F.L. Smidth, fratræder sine stillinger i koncernen. Administrerende

koncerndirektør Jørgen Huno Rasmussen indtræder som ny administrerende direktør i F.L. Smidth. Han vil

varetage den daglige ledelse sammen med direktørerne Søren Iversen og Christian Jepsen.Koncerndirektionen i FLS

Industries vil således fremover udgøres af administrerende koncerndirektør Jørgen Huno Rasmussen, koncernfinans-

og økonomidirektør Poul Erik Tofte og koncerndirektør Bjarne Moltke Hansen.- De besluttede ændringer

indebærer en forenklet og effektiv koncernstruktur med entydig ansvarsfordeling og korte kommunikationsveje, som vil medvirke

til yderligere fokus på realiseringen af koncernens værdier. Vi har valgt at gennemføre disse tiltag nu, hvor afvikling

af koncernens aktiviteter uden for kerneområderne er ved at være gennemført, og alle ressourcer kan koncentreres

om mere fremadrettede aktiviteter, siger Jørgen Huno Rasmussen.Det fremgår desuden af meddelelsen, at der kan ventes

yderligere hensættelser på FLS Miljø i forbindelse med årsrapporten, som offentliggøres den 4. marts.Om

det bebudede salg af datterselskabet Aerospace oplyses det, at der ventes en endelig afklaring i "nær fremtid".

RB-Børsen