Flot første 2001-regnskab

Sparekassen fik den bedste indtjening på kerneaktiviteterne nogensinde i instituttets historie, og i alt er indtjeningen før

afskrivninger, kursreguleringer, tab og hensættelser og skat opgjort til 134,8 mio. kr. mod 114,8 mio. kr. i 2000, mens nettooverskuddet

er faldet til 32,2 mio. kr. fra et nettoresultatet i 2000 på 38,8 mio. kr.


Netto rente- og gebyrindtægter blev på

327,2 mio. kr. mod 302,6 mio. kr. i 2000. Kursreguleringer blev et minus på 19,3 mio. kr. mod et plus på 14,8 mio. kr.

året før, og omkostninger til personale, administration og andre driftsudgifter, steg med 3,9 pct. mod sidste års

stigning på 8,7 pct.


Sparekassen har af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver på 9,3 mio.

kr. mod 12,6 mio. kr. sidste år, og der er hensat 35,3 mio. kr. til tab på debitorer mod 27,7 mio. kr. sidste år.

Resultatet af kapitalandele i tilknyttede virksomheder udgør 19,9 mio. kr. og relaterer sig til Kronjyllands Erhvervsinvestering.

Underskuddet indeholder en nedskrivning på 10 mio. kr. på sparekassens nye hovedsæde, samt 9,9 mio. kr. til afskrivning

på driftsmidler og inventar til det nye hovedsæde. RB-BørsenZim-papirer gennemgås

De tre parter,

der vil byde på den israelske stats 48,6 pct. aktiepost i containerrederiet Zim Israel Navigation Company, er nu i færd

med at gennemgå rederiets regnskaber mv., hvorefter de vil give deres bud på aktieposten, skriver shippingavisen Lloyd''s

List. A.P. Møller rederiet Maersk Sealand har tidligere været nævnt som storfavorit til at købe Zim. De

israelske myndigheder vil ikke oplyse, hvem budgiverne er, og derfor vides det ikke, om Maersk Sealand er blandt de tre. Som vanligt

ønsker A.P. Møller hverken at be- eller afkræfte, hvorvidt selskabet er blandt de tre budgivere. Eivind Kolding,

der er CFO for gruppen, har ingen kommentarer til sagen, siger han til RB-Børsen.


Det er planen, at handlen vil blive

gennemført i marts i år, men ifølge avisen er der flere regeringskilder, der tvivler på, at det vil kunne

nås. Udover Maersk Sealand har rederier som P&O Nedlloyd, CP Ships og NOL tidligere været nævnt som mulige købere.

Zim er ifølge sin website verdens 10. største containerrederi. RB-BørsenStaten skylder mindreStatens

samlede gæld faldt med 16,4 mia. kr. til 694,8 mia. kr. i løbet af 2001. Det viser en opgørelse fra Nationalbanken,

hvor bruttogælden er opgjort ultimo december. Nettogælden er i samme periode faldet 21,5 mia. kr., og staten har dermed

haft et nettoplaceringsbehov på et tilsvarende beløb i 2001. De små 695 mia. kr., staten skylder væk, er

fordelt med indenlandsk gæld på 611 mia. kr. og udenlandsk på 83,8 mia. kr. Ses alene på december havde staten

samlede udbetalinger på 47,9 mia. kr. og indbetalinger på 31,5 mia. kr. Det giver et underskud på 16,4 mia. kr. svarende

til statens nettofinansieringsbehov i måneden. RB-BørsenMølleprojekter rammes ikkeRegeringens beslutning

om at stoppe for udbygningen af de danske havvindmølleparker får ingen betydning for de to igangværende projekter, Horns

Rev ud for Esbjerg og Rødsand syd for Lolland, som henholdsvis Vestas og Bonus skal levere vindmøller til. Havvindmølleparken

Horns Rev består af 80 stk. 2 MW Vestas-møller, og entreprenørselskabet HMT Entreprenør skal levere fundamenterne

til møllerne, som ventes færdig i september i år. Rødsand-projektet kommer til at bestå af 72 vindmøller

på hver 2,2 megawatt, som skal leveres af Bonus og være færdig-installeret den 1. oktober 2003. Bonus har i forvejen

leveret møllerne til offshoreanlægget på Middelgrunden ved København.


Der var planen at etablere i

alt fem havvindmølleparker. De resterende tre var ved Læsø, Gedser Rev og Omø, som altså nu bliver

skrinlagt. RB-BørsenPopulært reklamebureauI årets Trend-analyse fra Gallup peger Danmarks 250 største

annoncører på Wibroe, Duckert og Partners, som landets mest attraktive reklamebureau. Undersøgelsen, som blev

offentliggjort på Experimentarium i Hellerup, viser markant popularitetsfremgang for bureauet, som modsat de fleste andre bureauer

havde fremgang i hele 2001. -trichsNyhedssamarbejdeFra onsdag har Magasinet Mobil og CNN.dk indgået et samarbejde,

der betyder, at der på CNN.dk vil blive holdt et skarpt øje med nyheder indenfor det mobile stofområde. Det sker

ved, at Magasinet Mobil fremover vil levere daglige nyheder og test til CNN.dk.