Flextronics overtager B&O's elektronikfabrik

Bang & Olufsen i Struer, som det sidste års tid har talt meget om outsourcing af visse dele af produktionen til østlande,

har nu gjort alvor af snakken.Den kendte AV-koncern har overdraget sin elektronikfabrik i Skive med 275 medarbejdere til Flextronics,

som overtager såvel bygninger som materiel og medarbejdere.De to koncerner har gennem mere end en halv snes år samarbejdet

om elektronik. Herhjemme er Flextronics først og fremmest kendt for sin store fabrik i Pandrup, som koncernen nu forlader.Informationschef

i Bang & Olufsen, Vibeke Arkil, understreger, at den netop indgåede samarbejdsaftale intet som helst har med Pandrup at

gøre.- Det er to vidt forskellige ting. Pandrup var volumenproduktion med én stor kunde, Siemens. Det her er noget

helt andet, siger hun.Selv om Flextronics overtager samtlige medarbejdere, er det ikke givet, at der ikke vil ske begrænsninger

i Skive. Vibeke Arkil afviser ikke, at den store Flextronics koncern vælger at flytte noget af produktionen til andre af koncernens

fabrikker, men det er slet ikke det, der er målet, fastslår hun.

Nye kunder

- Tværtimod håber vi

da, at Flextronics kan være med til at øge produktionen ved at finde nye kunder til fabrikken. Det har koncernen gjort

flere andre steder, hvor den har fabrikker i "dyre" lande. Flextronics har et enormt netværk, tilføjer Vibeke

Arkil.Samtidig peger informationschefen på, at Flextronic har udtrykt sin store beundring for Skive-virksomhedens kvaliteter.Bang

& Olufsens Skive-fabrik har ikke tidligere haft andre kunder end modervirksomheden.Et af problemerne i Skive har været,

at elektronikproduktionen har været meget sæsonpræget. De sæsonudsving kunne mindskes gennem en større kundeportefølje.Aftalen,

der foreløbig er fem-årig, forventes at tilføre Flextronics en årlig omsætning på 510 mio. kr.

Samtidig køber Flextronics anlægsaktiver og varelager for omkring 96 mio. kr.En af Struer-koncernens sidegevinster

i partnerskabet med Flextronics bliver lavere priser ved indkøb af elektroniske nøgle-komponenter.Flextronics

omsætter årligt for mere end 80 mia. kr. Koncernen har fabrikker i 29 lande. Hovedkvarteret ligger i Singapore.