Flexlån påvirker ikke finansiel stabilitet

Boligejernes udbredte brug af flexlån styrker pengepolitikken og påvirker efter alt at dømme ikke den finansielle stabilitet. Det skriver Danmarks Nationalbank i sin kvartalsoversigt for andet kvartal 2002.

- Den hastige udbredelse af rentetilpasningslån har formentlig styrket pengepolitikkens gennemslag på aktiviteten, bemærker Nationalbanken. Det skyldes, at flere husholdninger end tidligere vil få ændret deres renteudgifter, og dermed den disponible indkomst, hvis Nationalbanken ændrer renten.

Ãndringerne påvirker nemlig de korte renter og dermed - med en vis forsinkelse - renten på rentetilpasningslån.

Den øgede anvendelse af rentetilpasningslån betyder derfor, at pengepolitikken har fået større gennemslagskraft, da Nationalbankens renteændringer vil resultere mere direkte ud i forbrugsændringer end tidligere.

Derimod påvirker den øgede anvendelse af rentetilpasningslån ikke den finansielle stabilitet, lyder vurderingen fra nationalbanken.

- Anvendt velovervejet og med forståelse for risikobilledet vil det ikke påvirke den finansielle stabilitet nævneværdigt.

Dog skal boligejerne være opmærksomme på, at der er en risiko knyttet til denne låneform. Det er derfor vigtigt, at rentetilpasningslån ikke blot opfattes som billigere end fastforrentede lån og kombineres med et stramt budget, skriver banken i kvartalsrapporten.

/RB-Børsen/