Flexa vil producere møbler i Kina og USA

Læs mere
Fold sammen
Familien Lykke Jensen har mange jern i ilden i ind- og udland. Herhjemme ejer og driver den møbelfabrikken Flexa Møbler

a/s i Hornsyld, der er omdrejningspunkt for en række udenlandske aktiviteter. Møbelfabrikken hører til de førende

producenter af børne- og ungdomsmøbler i massivt fyrretræ.De seneste fire-fem år er forarbejdningsgraden

på møbelfabrikken ændret radikalt på grund af etablering af egenproduktion i Estland og Kina. De to udlandske

fabrikker leverer nu møbelkomponenter i træ og metal til den danske møbelfabrik, hvor de cirka 170 medarbejdere

i dag primært er beskæftiget med lakering, pakning og logistik.

Nye fabrikker

- Vi er ved at sætte det

danske produktionskoncept op i Kina og USA, der i pt. er vores største fokusmarkeder. I USA er vi ved at sætte maskiner ind

i lejede lokaler, der hidtil mest har tjent som lager. Det er meningen, fabrikken skal videreforarbejde komponenter fra Estland og

Kina og tage sig af forsendelse og fakturering til det amerikanske marked. Samme koncept vil vi bruge i Kina, hvor vi bygger egen

fabrik, fortæller direktør Per Lykke Jensen.Hans bror Søren er direktør for fabrikken i Estland,

der har 350 ansatte. Forældrene er fortsat aktive. Faderen produktudvikler, mens moren er aktiv i tekstilafdelingen. De er begge

i møbelfabrikkens bestyrelse.Flexa Møbler har salgsselskaber i fem europæiske lande og USA, men faktureringen

sker i dag i Hornsyld. Virksomheden sælger langt de fleste møbler i Vesteuropa, hvor Tyskland er det største marked.

Men den vil udvide salget på franchisebasis i lande, hvor den ikke er stærkt repræsenteret af møbelkæder

og andre forhandlere. Der arbejdes med det nye franchisekoncept i Korea, Italien, Frankrig, England, USA og Kina. I Kina sælges

møblerne i 40 franchisebutikker.I USA er der foreløbig en franchisebutik i New York og på Hawai. Møbelfabrikkens

omsætning steg med knap otte mio. kr. i 2002/03 til 333,7 mio. kr. Resultatet før skat blev forbedret med næsten

tre mio. kr. til 5,8 mio. kr.

Eksport på 98 pct.Flexa Møblers eksportandel er 98 pct., og Per Lykke Jensen

forklarer, at årsregnskabet er negativ påvirket af dollarens og pundets fald.Han fastslår, at Flexa Møbler

vil gøre alt for at fastholde og videreudvikle sin position som førende global producent af senge, møbler og

tilbehør til børne- og ungdomsværelser. Det skal bl.a. ske via det nye franchise-initiativ, siger han.Fabrikken

i Estland producerer trækomponenter til møbelfabrikken i Hornsyld, men aktiviteterne sker i et lokalt selskab og indgår

ikke i det danske driftsselskab. Det samme gælder familiens estiske savværk, der skærer træet op, tørrer

det og leverer det til komponentfabrikken.Derudover har familien et slot, der tjener som hotel og konferencecenter. Et stort

landbrug med malkekøer og en fabrik, der producerer træpiller, hører også til familiens forretningsmæssige

aktiviteter i Estland, hvor den startede sine investeringer i 1992/93. Hverken slot, landbrug eller træpillefabrik indgår

i tallene for Flexa Møbler a/s i Hornsyld, præciserer Per Lykke Jensen. Han oplyser kort, at aktiviteterne i Estland giver

overskud.

KinaI Kina beskæftiger familien 80 på en danskledet fabrik, der producerer møbelbeslag og

metalkomponenter til fabrikkerne i Danmark og Estland.Familiens kinesiske salgsselskab sælger på franchisebasis

Flexas børne- og undgdomsmøbler i 40 kinesiske butikker. De kinesiske aktiviteter giver også overskud, fortæller

Per Lykke Jensen. Produktionen i Kina sker i lejede lokaler, men Per Lykke Jensen regner med snart at bygge egen fabrik på 10.000

kvm. i Suzhou - 100 km vest for Shanghai.- Vi mangler kun lige de sidste underskrifter, så er planerne faldet på plads,

siger han. Ingen af de kinesiske forretningsaktiviteter indgår i Flexa Møblers årsregnskab.