Flerstrenget energipolitik

Henover sommeren er atomkraftdebatten dukket op igen. Måske er det agurketiden eller de stigende oliepriser, der har udløst

den. Men den debat er efter min menig skudt helt ved siden af målet. Store centrale anlæg, som atomkraftværker passer

slet ikke ind i det moderne fleksible energisystem, som er under opbygning i Danmark.Her vil jeg gerne understrege, at med

energisystem mener jeg både energiproduktionen og energiforbruget. Ønsket om atomkraft er udtryk for en gammeldags tankegang,

hvor den nationale energiproduktion til hver en tid skulle kunne efterkomme den danske efterspørgsel på energi.

Forældet

opfattelse

Tre centrale elementer gør denne opfattelse forældet. For det første er energimarkederne i dag internationaliseret

og liberaliseret, således, at der sker en betydelig udveksling af energi landene imellem. Det betyder, at vi i Danmark kan fokusere

på de energiformer, som vi er gode til, eksempelvis vindkraft og decentral kraftvarme, mens vores nabolande Sverige og Norge

kan fokusere på vandkraft. Det andet element er, at ny teknologi gør, at det med tiden bliver muligt i højere

grad at styre forbrugssiden af energisystemet. I dag svinger vores energiforbrug meget henover døgnet med nogle markante spidsbelastninger

i morgen- og aftentimerne.