Flere vognmænd går konkurs

Læs mere
Fold sammen
var et hårdt år for vognmandsbranchen. 83 vognmænd kunne ikke få hjulene til at køre hurtigt nok rundt

og måtte trække håndbremsen for sidste gang. De store lastvogne holdt side om side med advokaternes BMW''er på

parkeringspladsen foran skifteretten.


De 83 konkurser i 2001 er en stigning på en tredjedel i forhold til året før,

hvor 62 vognmænds kistebund lå blottet. I 1999 gik 45 vognmandsfirmaer konkurs, viser tal fra Købmandstandens Oplysningbureau.


Branchen

er konjunkturfølsom og har lidt under den generelt svagere økonomi i de seneste par år.


Men det er ikke

hele forklaringen på udviklingen, som har haft samme tendens i mange år.


- Nogle vognmænd er simpelthen for

dårlige til at budgettere. De foretager måske end ikke en priskalkulation, før de accepterer en opgave. Den måde at

drive forretning på skal jo føre til nogle konkurser, konstaterer vicedirektør Morten Lindbo, Dansk Transport

og Logistik (DTL).


DTL er kede af stigningen i antallet af konkurser og forsøger at hjælpe deres medlemmer med at

etablere sunde forretninger.

Skal kunne regne

Man har ansat en række konsulenter, der kan hjælpe vognmænd,

der henvender sig med problemer. Men i sidste ende er det op til den enkelte vognmand, at få forretningen på ret kurs.


-

Vognmændene skal være bedre til, at forhandle nogle ordentlige priser på plads for deres ydelser. Det kræver,

at de kan regne sammen og dokumentere overfor kunden, at prisen nødvendigvis må ligge i et vist leje. Vi kan hjælpe

dem på vej mod en sundere forretning, men vi kan jo ikke drive deres virksomheder, siger Morten Lindbo.


De stadigt flere

konkurser i branchen har ikke afskrækket de firmaer, der finansierer vognmændenes køb af lastvogne. Tværtimod

er der de seneste år kommet flere aktører, der tilbyder finansiering af lastbilskøb. Blandt andet er nogle importører

selv begyndt at tilbyde leasing-aftaler, når en vognmand skal have en bil.


- Finansiering af lastvogne er absolut et marked

i vækst og meget vigtigt for vores forretning. Det er et spørgsmål om at være gode til at vurdere de budgetter,

som vognmændene lægger. Og vi afviser faktisk en del vognmænd, fordi vi vurderer, at økonomien ikke kan hænge

sammen, fortæller underdirektør Bjarne Baunehøj fra Jyske Finans.


Bjarne Baunehøj fortæller,

at Jyske Finans har under 10 vognmandskunder om året, der går konkurs. Når det sker har Jyske Finans typisk sikkerhed

i bilen, som de så må ud at sælge for at begrænse deres tab. Men de situationer opstår så sjældent,

at Bjarne Baunehøj kalder udlån til vognmænd for Jyske Finans'' bedste udlånsportefølje.