Flere virksomheder afviser Nørby-regler

Læs mere
Fold sammen
Kun ganske få virksomheder har taget det såkaldte Nørby-udvalgs oprindelige anbefalinger om en styrket corporate

governance til sig. Mange selskaber har således slet ikke fundet anledning til at ændre på noget, som følge

af udvalgets anbefalinger.Stemningen omkring anbefalingerne har været for belærende, og professor i ledelse

på Handelshøjskolen i København Steen Thomsen mener, at Nørby-udvalget har været med til at skabe

en dårlig stemning omkring corporate governance.Ifølge formand for Nørby-udvalget, Lars Nørby Johansen,

ser det ellers ud til, at der er god opbakning omkring anbefalingerne. Således viser udvalgets egne analyser, at 72 pct. af

landets børsnoterede selskaber har taget anbefalingerne til sig, men disse tal sætter professor i ledelse på Handelshøjskolen

i København Steen Thomsen stort spørgsmålstegn ved.Et nærmere blik på rapporten viser da også,

at det kun er lidt mere end hver fjerde, nemlig 26,7 pct., der har taget stilling til samtlige punkter.Det fremgår ikke

af rapporten fra Fondsbørsens komité for god selskabsledelse, hvorvidt selskaberne har ændret praksis som følge

af anbefalingerne.

Barsk kritik

- De undersøgelser, jeg har kendskab til, viser, at det ikke er mere end halvdelen

af alle børsnoterede selskaber, der tager anbefalingerne bare nogenlunde seriøst. De fleste selskaber skriver i årsrapporterne,

at de har registreret Nørby-udvalgets anbefalinger, men ikke ser nogen grund til at forandre arbejdsgangen, siger professor

Steen Thomsen.Lars Nørby Johansen vil ikke afvise, at flere virksomheder har sprunget meget lidt hen over udvalgets arbejde,

men understreger samtidig, at man har set en stor interesse i det arbejde, der er blevet udført.- Der er ingen tvivl

om, at flere anbefalinger har givet anledning til, at der i bestyrelserne rundt omkring er blevet diskuteret forhold, som ellers ikke

ville være taget op, siger Lars Nørby Johansen, der desuden er koncernchef for Group4 Falck.Professor Steen Thomsen

medgiver, at udvalgets arbejde har haft en effekt, men han kritiserer generelt Nørby-udvalgets fremgangsmåde i forsøget

på at styrke bestyrelsesarbejedet herhjemme. En fremgangsmåde, han mener har været med til at skabe en negativ stemning

omkring corporate governance.- Når man taler med virksomhederne omkring corporate governance i dag, så forbinder

de det med noget negativt. Det er noget, der er blevet trukket ned over hovedet på dem. Et sæt spilleregler, der skal

forhindre store erhvervsskandaler.Han understreger desuden, at spørgsmålet omkring aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer,

samt forslag om at begrænse den periode, hvor en person kan være medlem af bestyrelsen, er i modstrid med den danske erhvervsstruktur.

Manglende

respekt
- Der afspejler sig i disse punkter en manglende respekt for den danske erhvervsstruktur, som består af en masse ejerledede

virksomheder. Flere store danske virksomheder ville ikke have udviklet sig til det, de er i dag, hvis man havde fulgt anbefalingerne,

siger Steen Thomsen. Han har selv stået fadder til et tilsvarende sæt af anbefalinger for god selskabsledelse i små

og mellemstore virksomheder. Indenfor denne gruppe af virksomheder forventer ledelsesprofessoren heller ikke, at virksomhederne tager

stilling til hver enkelt anbefaling, men at de bliver brugt som inspiration til bestyrelsesmøderne.Side 2