Flere topledere køber mindre virksomheder

De seneste års udvikling i lederlønninger med tilhørende aktieoptioner og bonusordninger giver sig udslag i, at

et stigende antal topledere i dansk erhvervsliv er begyndt at investere opsparingen i små og mellemstore virksomheder.-

Flere private investorer i lederstillinger på højeste niveau investerer tid og penge i mindre virksomheder. Denne gruppe

af business angels vokser betydeligt i øjeblikket. Hvor det tidligere var helt nye virksomheder, er det især generationsskiftevirksomheder,

som får opmærksomheden i øjeblikket, siger sekretariatschef i Dansk Business Angel Netværk, Peter Munch Kofoed.Lederne

investerer typisk i et tæt samarbejde med ventureselskaber. Det seneste eksempel på udviklingen er den nyetablerede venturefond

med fokus på generationsskifter, Dansk Erhvervsinvest, der har allieret sig med ledere i større danske virksomheder for

at øge kvaliteten af deres investeringer.I et dansk venturemarked, hvor kompetenceniveauet og manglende erfaring og viden

omkring ofte er en hæmsko i forhold til at tiltrække risikovillig kapital fra investorerne har samarbejdet vist sig at

bære frugt.- Det er lykkedes os at sammensætte et team, hvor den finansielle kompetence kombineres med stærke

industrielle personligheder. Vores struktur har vist sig at være en model, som investorerne har tillid til, siger den ene af

de to direktører for Dansk Erhvervsinvest, Thomas Marstrand.Jørgen Elbæk, RTX Telecom, og Kenneth Iversen,

Adm. direktør i Unimerco Group er et par af de i alt otte topledere fra erhvervslivet, der i samarbejde med Dansk Erhvervsinvest

vil investere nogle af deres sparepenge i generationsskifter. Derudover har Dansk Erhvervsinvest fået en række institutionelle

investorer til at skyde 275 mio. kr. ind i fonden, som skal investere i fremtidige generationsskifte-virksomheder. Det vil give en

samlet investeringskapacitet på 500-600 mio. kr. Dansk Erhvervsinvest adskiller sig fra den typiske venturefond, som normalt

har tilknyttet et advisory board, der alene bidrager med kompetence. I dette tilfælde kommer de private investorer både

med kompetence og kapital. Et element, der skal øge incitamentet blandt de tilknyttede industrielle eksperter til at finde

de rigtigt gode investeringer og samtidig styrke deres vilje til at hjælpe virksomhederne til bedst mulig udvikling og vækst.Thomas

Marstrand anser generationsskifte-virksomheder som et af de mest interessante investeringer i øjeblikket, fordi der er et stort

udbud af sælgere, som igennem en længere periode har overvejet at generationsskifte deres livsværk uden held.-

Der er mange virksomhedsejere, der er kommet dertil, at det er bedre at sælge virksomheden til en investor end slet ikke at

sælge. Det har skabt en bedre balance i prisforventningerne køber og sælger imellem, siger han.