Flere tests

Vi har længe haft det på fornemmelsen. De elever, der forlader folkeskolen, er glimrende til at sælge sig selv. De har et højt selvværd, men ikke så meget at have det i.

Nu får vi det bekræftet af troværdige internationale undersøgelser. En ny analyse udarbejdet af OECD - de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation - viser, at 17 procent af eleverne forlader den danske folkeskole med så ringe kundskaber, at de ikke bagefter kan tage en uddannelse.

Når det gælder læsefærdigheder, matematik og naturfag står særlig sløjt til. Danske 15-årlige elever, som undersøgelsen omfatter, placerer sig som henholdsvis som nr. 19,15 og 31. Over hele linjen er der tilbagegang i forhold til forrige undersøgelse, som blev foretaget for tre år siden. Undersøgelsen omfatter 40 lande.

Uanset, hvad vi hører fra Danmarks Lærerforening og andre velmenende interesseorganisationer, er svaret på udfordringen ikke flere penge. Den danske folkeskole er verdens dyreste pr. elev.

I Finland, som på de fleste erhvervsmæssige felter klarer sig bedre end Danmark, ligger eleverne nr. 1 eller 2 i alle kategorier. Men her kan lærerne heller ikke optjene en fuld løn på 20 ugentlige undervisningstimer..

Der er i de senere år gjort tiltag til at rette op på de værste skavanker. Der er håb om, at de elever, der i dag er otte eller ti år, trods alt kan lidt mere, når de som 15-årlige forlader folkeskolen.

Men det er langt fra nok. Flere prøver og mere hård læring må indføres i folkeskolen, og det kan ikke gå stærkt nok. Hvis der ikke gribes ind nu, vil stadig flere velfungerende middelklassefamilier oprette privatskoler og lade deres børn få den nødvendige indskoling der.

Set i et større perspektiv oplever vi i disse år, hvor høj en pris vi har betalt for at lade det socialdemokratiske skolesyn præge folkeskolen. Det er det skolesyn, der kan sammenfattes i sætningen: Hvad alle ikke kan lære, skal ingen lære.

Der er sat meget ind på at få bredden med, uden at der opnået nævneværdige resultater. Samtidig er eliten blevet forsømt.

Desværre har de sidste mange års folkeskoleforlig haft deltagelse af borgerlige partier, herunder Venstre, så ingen kan sige sig fra for et medansvar.

Danmark skal i de kommende årtier leve af danskernes viden og snilde. Med de lønomkostninger vi påført os selv, kan vi ikke leve af klassisk produktion og service.

Gårsdagens OECD-undersøgelse er et alvorlig advarsel om, hvor svært det kan blive, hvis vi ikke lægger kursen om. F)Steno