Flere stridigheder om navne på internet

Selvom Klægenævnet for Domænenavne har eksisteret siden 2000, og gennem flere hundrede afgørelser har fået etableret en nævnspraksis, så stiger antallet af stridigheder om domæner med endelsen .dk støt, viser en optælling foretaget af ErhvervsBladet.

2. december afgjorde Klægenævnet for Domænenavne 22 sager, herunder en stridighed mellem Vejen Trælasthandel og Trælasten S. A. Pedersen om retten til domænenavnet Trælasten.dk. Sidstnævnte var en typisk strid mellem to virksomheder om rettighederne til et domænenavn som begge virksomheder mente de havde retten til. Og afgørelsen faldt ud til fordel for den virksomhed, der først registrerede navnet. Det vil sige Trælasten S. A. Pedersen.

Ingen sanktioner

Til dato har Klagenævnet for Domænenavne afsagt 139 afgørelser i 2004, hvilket er det højeste nogensinde. Til sammenligning afgjorde nævnet 36 sager i 2001, stigende til 52 i 2002 og 117 i 2002. Totalt har Klagenævnet modtaget 590 klager, hvoraf der er faldet afgørelse i 349 sager.

- Når der ikke er en særlig risiko for registranter, og de eksempelvis ikke kan blive pålagt en erstatning, er der ikke noget incitament til at undlade at registrere et domænenavn selvom man ikke har adkomst til det, siger advokat og juridisk konsulent Kasper Heine, der leder sekretariatet for Klagenævnet for Domænenavne.

Klagenævnet kan ikke straffe virksomheder, der har registeret et navn uretmæssigt, men udelukkende bestemme, at man skal overdrage domænet til en anden virksomhed eller person.

NævnspraksisKasper Heine mener, at Klagenævnet for Domænenavne gennem de mange afgørelser er nået frem til en nævnspraksis, hvor der tages hensyn til de virksomheder eller personer, der har varemærkerettighederne til domænerne.

Heri er direktør Tom Togsverd fra IT-brancheorganisationen ITEK enig:

- Har virksomheder registreret navnerettigheder eller anmeldt firmanavne i den fysiske verden, så bliver det respekteret i nævnet. Virksomheder og enkeltpersoner med domæner som de ikke burde have, får dem frataget konsekvent. Der en høj grad af konsekvens og forudsigelighed i afgørelserne, siger han.

Tom Togsverd er erhvervslivet repræsentant i Klagenævnet for Domænenavne. Han mener, at markedet for internet-navne i dag er lige så reguleret som i den fysiske verden.

(BOKS)

Afgørelser ved Klagenævnet for Domænenavneår antal

2000 5

2001 36

2002 52

2003 117

2004 139