Flere problemer med IT-sikkerhed

I stigende omfang rammes danske virksomheder og offentlige myndigheder af IT-sikkerhedsproblemer, viser en statistik fra første halvår af 2001, som offentliggøres af IT-Sikkerhedsrådet.

I forhold til tal fra år 2000 er der store procentvise stigninger i antallet af tilfælde, hvor virksomheder er ramt af problemer med teleforbindelserne eller ramt af fejl i deres backup af data i virksomheden. Rådet tager dog det forbehold, at tallene i den nye rapport formentlig er mere præcise end året før, hvor undersøgelsen blev foretaget for første gang.

Besvarelserne fra de ca. 400 virksomheder og myndigheder viser, at der var en stigning i antallet af virusangreb på IT-systemerne, hvilket rådet dog betegner som "forventeligt".

Samtidig kan det konstateres, at konsekvenserne af de mange virusangreb har været mindre alvorlige end året før. Det vurderes, at den forebyggende indsats på området har haft sin virkning.

Hver 10. blandt de adspurgte har haft alvorlige gener som følge af teleproblemer, og fire virksomheder eller myndigheder kan direkte karakterisere konsekvenserne som katastrofale.

I IT-sikkerhedsrådet er der også overraskelse over, at så mange får problemer i forbindelse med backup af data.

- Det har chokeret os, at problemerne på det område er så store, for det er den vigtigste sikkerhedsforanstaltning. Når alle de andre skader indtræffer, medfører det et behov for, at der er backup, så der burde ikke være mange problemer på dette område, siger Jan Carlsen, direktør og medlem af IT-Sikkerhedsrådet.

Totalt meldte ca. hver tredje blandt de adspurgte, at de i løbet af halvåret havde haft problemer i forbindelse med backup.

Helge Sander (V), minister for videnskab, teknologi og udvikling, mener, at undersøgelsen peger mod et behov for at øge indsatsen.

- Der er behov for at styrke sikkerhedsindsatsen på udvalgte områder. Hele samfundet er i stigende grad afhængig af velfungerende IT-systemer, siger Helge Sander.

/ritzau/