Flere på fuld tid

Læs mere
Fold sammen
Det fremgår af en arbejdskraftundersøgelse for fjerde kvartal 2001 fra Danmarks Statistik. Kvinderne står for en

stigning på 58.000 og udgør dermed størstedelen af de flere fuldtidsbeskæftigede. I forhold til tredje kvartal

er antallet af fuldtidsbeskæftigede faldet med 9000 personer, mens deltidsbeskæftigede er steget med 19.000 personer.


Der

er i alt beskæftiget 2.753.000 personer, svarende til en stigning på 19.000 i forhold til fjerde kvartal 2000. Da antallet

af arbejdsløse samtidig er steget, betyder det, at arbejdsstyrken i fjerde kvartal er steget med 39.000 til 2.893.000. I forhold

til tredje kvartal er der tale om en stigning på 13.000. RB-Børsen

Unge

tabes i vejledning

Fra kommune til kommune er der kolossal forskel på, hvor stor en del af de unge der er i gang med en uddannelse.


Uddannelsesvejledningen

er hullet som en si: 40.000 unge mellem 15 og 19 år er ikke i gang med en uddannelse, selv om de kun har fuldført folkeskolen.

En stor del af dem er aldrig kommet i gang med en ungdomsuddannelse, og endnu flere er faldet fra én uden at blive samlet op igen.


Det

viser en analyse af unges uddannelsesmønster, som ArbejdsMarkedsPolitisk Agenda har foretaget ud fra registersammenkørsler fra

Danmarks Statistik.


I årevis har det været et højt prioriteret politisk mål, at 95 pct. af en ungdomsårgang

skal have en ungdomsuddannelse. Og 95 pct. begynder faktisk på én, men kun 81 pct. fuldfører. Risikoen for, at

de unge falder helt fra og ikke får en uddannelse, vokser også betydeligt. Uddannelsesforsker Anders Holm fra Københavns

Universitet, der har undersøgt unges veje til uddannelse, herunder vejledningens rolle, siger: - Vejledningen er knyttet til

institutionerne - og der er ikke ret meget imellem dem. Falder man ud, er sandsynligheden for at få en uddannelse meget mindre.

nikaUddannelser vinder

Regeringen har lyttet til ønskerne fra universiteter og andre uddannelsesinstitutioner.

Regeringens ændringsforslag til finansloven for 2002 indebærer, at regeringens procentbesparelser på områdets

føres tilbage til Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet og Kulturministeriet som omstillingspuljer i årene

2003-2005. Dele af puljerne øremærkes taxameter-bevillingerne. Ændringsforslagene vil endvidere indeholde regeringens

aftale med Dansk Folkeparti for 2002. Dermed sikres uddannelser og universiteter både fornyelse og stabilitet. Oprettelsen af

omstillingspuljer tjener til at gennemføre de nødvendige omstillings- og udviklingsprojekter, som vil følge af

regeringens senere udspil om bedre uddannelser, ny forskningspolitik og en universitetsreform. Dermed forbliver pengene i sektoren.

nikaKAD frygter deltidKvinder, der tvinges ud i flere job, og mister ret til pension, ATP eller ansættelsesbevis

er en af de alvorligste konsekvenser af det forslag om deltidslov, som VK-regeringen netop har fremlagt. Det frygter Kvindeligt Arbejderforbund.


-

De arbejdsgivere, der i dag skalter og valter med de ansatte, får bare endnu mere frit spil. Og så har vi ikke en overenskomst,

vi kan slå dem i hovedet med, siger forbundssekretær på industriområdet Tove Møller Pedersen.


Men

store virksomheder som blandt andet Danfoss, ISS og Coloplast har slet ingen planer om at benytte loven til at diktere ansatte på

deltid.


- Vi ville da være nogen skurke, hvis vi som arbejdsgivere tvang vores ansatte ned i arbejdstid og dermed bidrog

til at forringe deres økonomi, siger personalechef i Coloplast Troben Würtz til Kvindernes Fagblad.

nikaBYG støtter AT-reformByggeriets Arbejdsgivere (BYG) er enig med beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen

forslag til en ny organisatorisk struktur omkring Arbejdstilsynet.


Det er således ikke korrekt, når socialdemokratiets

arbejdsmarkedsordfører Bjarne Laustsen - under et åbent samråd i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg - citerer BYG

for at være imod det nye forslag til organisering af Arbejdstilsynet. BYG finder det naturligt, at Arbejdstilsynet lancerer

en ny organisatorisk struktur, når tilsynets opgaveportefølje ændres. Det fremlagte forslag med 4 tilsynscentre

er spændende og åbner for mereensartede tilsyn, stærkere kompetence og et mere professionelt Arbejdstilsyn.


Ifølge

afdelingsdirektør Michael H. Nielsen, BYG, er der behov for nye virkemidler på arbejdsmiljøområdet, sådan

som regeringen har lagt op til.


- Der er fortsat behov for en seriøs arbejdsmiljøpolitik -og gerne en mere medansvarlig

arbejdsmiljøindsats. Byggeriets Arbejdsgivere hilser derfor en indsats byggende på samarbejde og tæt på virksomhederne

og medarbejdere velkommen, siger afdelingsdirektør Michael H. Nielsen. nika