Flere opgaver vil blive outsourcet til udlandet

En undersøgelse foretaget af Dansk Industri, som blev offentliggjort for nylig viser, at langt størstedelen af de opgaver, der

outsources fra danske virksomheder, giver arbejde til danske leverandører. Meget tyder dog på, at det billede vil ændre

sig i fremtiden.


Det viser sig nemlig, at outsourcing-processen ofte foregår som en slags to-trins raket. I den første

fase er outsourcing et led i at fokusere virksomheden og få noget erfaring med at outsource.


I denne fase er det mindre

risikabelt at få en dansk virksomhed til at overtage opgaverne. Først når man har fået mere erfaring med

outsourcing og bedre styr på sine egne kernekompetencer, begynder blikket at vende mod udlandet.


Flere virksomheder bekræfter

overfor ErhvervsBladet, at det er den typiske fremgangsmåde. En af dem er Løgstør Rør, der siden 1999 har

været igennem en omfattende outsourcing. Nu, hvor virksomheden har fået flyttet alt, hvad der ikke er kerneforretning

ud, er der overskud til at lede efter leverandører i udlandet.


- Outsourcing er ikke bare noget, man springer ud i. Vi

startede med at outsource små og simple opgaver. Og senere blev det mere avanceret. Nu hvor vi har skabt en fokuseret virksomhed

har vi overskud til at se, om udenlandske leverandører kan konkurrere med de danske. Og det er vi i gang med i øjeblikket,

siger indkøbschef Arne Holst, Løgstør Rør.Udlandet overtager

Fokusering på kernekompetencer

og outsourcing er stadig for mange virksomheder nye fænomener.


Men tendensen breder sig med lynets hast i øjeblikket,

og efterhånden som flere firmaer får erfaring med outsourcing vil en stigende andel af de outsourcede opgaver gå

til udlandet. Det forudser professor ved Center for Småvirksomhedsforskning Poul Rind Christensen.


- Der er ingen tvivl

om, at der er en internationaliseringsproces i gang, som vil betyde, at flere opgaver i fremtiden vil blive outsourcet til udenlandske

leverandører. Der vil dog altid være opgaver, hvor afstanden til leverandørerne har stor betydning. Det er typisk

simple kapacitetsleverancer, hvor underleverandøren udgør en fleksibel buffer-enhed og på den anden side komplekse,

vidensintensive opgaver, som kræver en betydelig interaktion mellem kunde og leverandør. I disse tilfælde vil det

stadig være nødvendigt at have leverandørerne tæt på virksomheden, siger professor Poul Rind Christensen.


Han

understreger, at der er forskel på, hvor meget de enkelte brancher vil blive påvirket af den stigende internationalisering.

I tøj- og tekstilindustrien er fænomenet allerede udbredt, mens flere virksomheder i jern- og metalindustrien ikke vil

blive påvirket af tendensen til at outsource til udlandet.