Flere netbrugere i Vesteuropa end i USA

I 2001 nåede antallet af netbrugere i Vesteuropa for første gang højere op en tallet for USA, viser en undersøgelse foretaget af analysevirksomheden IDC.

2001 blev også året, hvor Vesteuropa overhalede Japan som e-handelsnation. Omsætningen i Europa minus Østeuropa overgås nu kun af USA.

IDC anslår at antallet af netbrugere verden over i 2005 når op på 941,8 millioner, mens tallet i 2001 var 497,7 mio.

E-handel på hele Nettet ventes i 2005 at være vokset med 67 procent i forhold til år 2000-tallene, mens væksten for vesteuroæisk e-handel snarere vil tidobles og gå fra en omsætning på 154 mia. dollar i 2001 til 1518 mia. i 2005.

E-omsætningen på verdensplan, omfattende både handel med slutbrugere (B2C) og mellem virksomheder (B2B), ventes at nå 4,6 trillion dollar (4.600.000.000.000) i år 2005.

Milepælen den runde dollar-trillion (1.000.000.000.000) bliver rundet allerede i år, forudser IDC.