Flere lytter til kommerciel radio

Læs mere
Fold sammen
Gallups lyttertal fra juni måned, viser, at 34,2 pct. af al radiolytning sker på kommerciel radio. Andelen er den højeste,

der er målt for kommerciel radio siden Gallup indledte radiolyttermålinger i 3. kvartal 1997. Ser man på den yngre

halvdel af befolkningen, har kommerciel radio allerede fået et markant gennembrud, idet kommerciel radio sætter sig på 50,4

pct. af al lytning blandt de 12-49 årige.Den største af de kommercielle radier er Sky Radio, der har en lytterandel på

21 pct.- Vi har i maj og juni måned taget flere initiativer for at for-øge den tid, lytterne tilbringer i selskab

med Sky Radio - især har vi skærpet vort musikudvalg. Vi har blandt andet sat flere danske sange i spil, og generelt er

vores musik blevet mere dynamisk, således at lytterne i endnu højere grad mødes af deres yndlingssange, når

de tænder for Sky Radio. Men vi er langt fra færdige med vore justeringer, og vi har store forventninger til det kommende

efterår, udtaler Lasse Roldkjær, Program Director, Sky Radio.-trichs