Flere ledige i Tyskland

Der er nu 4,35 millioner arbejdsløse i Tyskland, og der er ingen bedring i sigte med det første.

BERLIN: Tysklands arbejdsløshed vokser fortsat, og der er ingen større bedring i sigte. Det viser tal offentliggjort i går. Heraf fremgår det, at forbundsrepublikken i november havde 4,25 millioner ledige, en stigning på 50.800.

Fremgangen skyldes især vintersæsonen, hvor bl.a. bygge- og anlægssektoren tilbyder mindre beskæftigelse end om sommeren, siger arbejdsformidlingen (BA). Sæsonkorrigeret er ledigheden mindre end i de foregående måneder, meddeler BA.

Økonomer peger imidlertid på, at en gennemgribende bedring på arbejdsmarkedet lader vente på sig og tidligst vil indtræffe 2006. Ganske vist regner forbundsregeringen med en vækst næste år på knap to procent, men de forsigtige tegn på opsving er ikke store nok til, at det vil slå igennem på beskæftigelsen, hedder det.

BA glæder sig over, at nye arbejdsmarkedspolitiske tiltag gør stigningen i ledigheden mindre, end den ellers ville have været. Således er antallet af arbejdsløse, som har påtaget sig såkaldte én-euro-job, vokset med 22.200 til 68.400. Disse job tilbyder beskæftigelse til en euro (7,50 kr.) i timen i f.eks. daginstitutioner og får arbejdsløshedsunderstøttelse oveni.

En konjunkturprognose i avisen Handelsblatt viser dog, at økonomien i foråret igen vil tabe i kraft. Især store virksomheder regner med tilbagegang. For små og mellemstore firmaer er der stadig håb om et beskedent opsving.

Ledighedsprocenten for november gik 0,2 procentpoint op og er nu på 10,3 pct. Efter EU-beregningsmetoder er ledigheden 9,9 pct. Tyske økonomer vismænd vurderer, at ledigheden vil nå fem millioner.